fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Nasz głos

Aktualności

Nasz głos

Media

salon24.pl

Jak ostatni wyrok TSUE wpłynie na sprawy frankowe?

"TSUE wydał niezwykle ważny wyrok dotyczący spraw frankowych. W sprawie C-140/22 przeciwko mBank, Trybunał wskazał przede wszystkim, że konsument kredytobiorca nie ma obowiązku składać dodatkowego oświadczenia przed sądem rozpoznającym jego sprawę że nie wyraża zgody na utrzymanie umowy w mocy i zgadza się na nieważność umowy. W konsekwencji należy wnioskować, że zarówno odsetki należne frankowiczom jak i termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału winny podlegać regułą wyznaczonym przez prawo krajowe" - wskazuje Emil Mędrecki z Kancelarii Mędrecki Wilk i Wspólnicy.

Wyborcza.biz

Kredyt gotówkowy bez odsetek i prowizji. Są już takie wyroki, ostateczne rozstrzygnięcie od TSUE

"Sądy nie dopuszczają możliwości obciążania kredytobiorców ponad miarę np. kredytowania prowizji i innych opłat kredytowych, od których bank pobiera następnie odsetki. Sądy powszechne w licznych orzeczeniach uznają tę praktykę za niegodną z ustawą o kredycie konsumenckim." - wskazuje Karolina Wysmułek z Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy.

stooq.pl

Wskazówki TSUE przyspieszą postępowania w sprawach dot. kredytów CHF

"Wskazówki, jakie TSUE przekazał w dzisiejszym wyroku mogą dodatkowo przyczynić się do przyspieszenia rozpoznania spraw frankowych poprzez ujednolicenie orzecznictwa w zakresie należnych kredytobiorcom odsetek. Dodatkowo, przy aktualnych odsetkach za opóźnienie wynoszących 11,25% w skali roku dłuższy proces sądowy nie będzie już zmartwieniem frankowicza tylko banku" - wskazuje Emil Mędrecki z Kancelarii Mędrecki Wilk i Wspólnicy.

inwestycje.pl

Dlaczego po wyroku TSUE frankowicze mogą liczyć na szybsze wyroki?

"Trybunał wskazał przede wszystkim, że konsument kredytobiorca nie ma obowiązku składać dodatkowego oświadczenia przed sądem rozpoznającym jego sprawę, że nie wyraża zgody na utrzymanie umowy w mocy i zgadza się na nieważność umowy. W konsekwencji należy wnioskować, że zarówno odsetki należne frankowiczom, jak i termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału winny podlegać regułą wyznaczonym przez prawo krajowe. Oznacza to, że odsetki ustawowe za opóźnienie należne kredytobiorcy powinny być naliczane od daty wezwania banku do zwrotu świadczeń. Natomiast 3-letni termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot wypłaconego kapitału rozpoczyna się od momentu kiedy bank dowiedział się o nieuczciwości zapisów w umowie" – wskazuje radca prawny Emil Mędrecki z Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy.

bankier.pl

TSUE zabrał głos ws. kredytów Providenta. "Nieuczciwe warunki w umowach"

"Takie zapisy umowne powinny być uznawane przez sądy za nieważne. W przeciwnym razie tak rażąco wygórowane pozaodsetkowe koszty pożyczki, dochodzące nawet do 90 proc. kwoty pożyczki, stanowiłyby obejście przepisów o odsetkach maksymalnych" - wskazuje Emil Mędrecki z Kancelarii Mędrecki Wilk i Wspólnicy.

prawo.pl

TSUE : Koszty kredytu konsumenckiego mogą być nadmiernie wysokie

"Wskazane rozstrzygnięcie Trybunału oznacza, że wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego podlega ocenie nie tylko w odniesieniu do limitów określonych przez ustawodawcę, ale też w relacji do oferowanych w zamian usług instytucji finansowej. Jeśli według tego drugiego kryterium wskazane koszty nadmiernie obciążają konsumenta, to określające je postanowienie sąd krajowy może uznać za nieuczciwy warunek umowny, tym samym niewiążący w żadnej mierze konsumenta. Wyrok Trybunału daje zatem konsumentom dodatkową możliwość podważania ważności postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu i tym samym możliwość obniżenia swojego zobowiązania wobec kredytodawcy" – wskazuje radca prawny Emil Mędrecki z Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy.

TVN 24 Binzes

Ważny wyrok dla kredytobiorców. "Kolejny oręż do walki"

"TSUE po raz kolejny stanął po stronie konsumentów. Wskazał przede wszystkim, jak powinny być traktowane umowy pożyczek lub kredytów konsumenckich, które zawierają rażąco wygórowane koszty pozaodsetkowe na rzecz przedsiębiorcy" - wskazuje Emil Mędrecki z Kancelarii Mędrecki Wilk i Wspólnicy.

prawo.pl

Frankowicze przedsiębiorcy kwestionują umowy w sądach

"Jeżeli skala takiej działalności na to pozwala i dodatkowo osoba taka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i obrotu nieruchomościami, to można uznać taka osobę jako „konsumenta – inwestora”. Czyli de facto osoba taka powinna zachować status konsumenta w procesie sądowym. Jeżeli najem nieruchomości oraz ich obrót odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – to mamy już do czynienia z klasycznym przedsiębiorcą" - tłumaczy Emil Mędrecki, radca prawny w Mędrecki Wilk i Wspólnicy

money.pl

Frankowicze – Sądy masowo zawieszają płatności rat CHF

"Bazując na statystykach spraw prowadzonych przez Kancelarię, obserwujemy stale rosnący trend w uwzględnianiu wniosków o zawieszenie płatności rat. Przed publikacją wyroku TSUE w sprawie C-287/22, zabezpieczenia postępowania w sprawach frankowych były udzielane sporadycznie, a sądy oceniały wnioski przez pryzmat sytuacji finansowej banku oraz poziomu wpłat dokonywanych przez kredytobiorcę" - Katarzyna Wilk Radca prawny, Wspólnik zarządzający w Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy

Puls Biznesu

Frankowicze przedsiębiorcy wygrywają coraz więcej spraw w sądach

"Sądy coraz częściej widzą też już na etapie pierwszego badania pozwu zasadność zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności rat. Jest to uwzględniane wtedy, gdy sąd uzna, że wykazany został interes prawny, a roszczenie zostało uprawdopodobnione. Jest to dobry pozytywny sygnał co do końcowego rozstrzygnięcia." - ocenia radca prawny Emil Mędrecki.

Prawo.pl

Wyrok TSUE C-139/22 z 21 września 2023r. - szerszy zakres ochrony konsumenckiej dla kredytobiorców.

"Orzeczenie Trybunału w tym zakresie należy ocenić pozytywnie, ponieważ okoliczność, że konsument nie korzysta z zapisu nieuczciwego, nie oznacza że tego zapisu w umowie nie ma. Dyrektywa 93/13 ma na celu również zniechęcenie przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych zapisów umownych. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby motywować przedsiębiorców do stosowania w umowach zapisów nieuczciwych i uczciwych z daniem jednocześnie konsumentowi możliwości wyboru co do stosowania konkretnego zapisu. Z całą pewnością nie gwarantowałoby to pełnej ochrony konsumentom." - komentuje radca prawny Emil Mędrecki.

TVN 24 Biznes

Dnia 21 września 2023r. TSUE wydał kolejny korzystny wyrok dla Frankowiczów - czy będą szybsze wyroki?

Zdaniem mecenas Katarzyny Wilk: "Utrwalenie przez TSUE jednolitej interpretacji spełnienia obowiązku informacyjnego również wpłynie na szybsze tempo rozpoznawania spraw frankowych. W tych sprawach, w których sędziowie uzależniali ocenę nieuczciwości warunku od weryfikacji wykształcenia, poziomu wiedzy czy doświadczenia każdego z kredytobiorców, odpadnie badanie istotnej części stanu faktycznego."

Prawo.pl

2:0 dla frankowiczów - TSUE temperuje zapędy banków w pozywaniu kredytobiorców

"Bankom odpadł ostatni straszak – argument, że jeśli Ty nas pozwiesz, to możesz się spodziewać również kontrpozwu z naszej strony. Konsumenci – kredytobiorcy, wiedząc że roszczenia banków są całkowicie bezpodstawne, z większą odwagą pójdą do sądu, aby zgarnąć „całą pulę” po korzystnym wyroku, zamiast dzielić się korzyściami z bankiem w ugodzie - mówi. Ale dodaje też, że banki mogą również wyciągnąć z takiego wyroku wnioski korzystne dla siebie. - Jednoznaczne potwierdzenie, że żadne dodatkowe wynagrodzenie bankom się nie należy, powinno skutkować zaprzestaniem kierowania przez banki pozwów przeciwko swoim klientom. To przyniesie bankom wymierne oszczędności, które wcześniej były trwonione na koszty sądowe i obsługę prawną z góry przegranych procesów" - podsumowuje radca prawny Emil Mędrecki.

wgospodarce.pl

Wyroki TSUE. Jakie wnioski w ocenie mec. Mędreckiego pownny wyciągnąć banki?

W ocenie radcy prawnego Emila Mędreckiego: "Można już teraz przewidzieć, jaki wpływ będzie miał wyrok TSUE w sprawie C-520/21 na sytuację frankowiczów oraz banków. Banki mogą również wyciągnąć z takiego wyroku wnioski korzystne dla siebie. Jednoznaczne potwierdzenie, że żadne dodatkowe wynagrodzenie bankom się nie należy, powinno skutkować zaprzestaniem kierowania przez banki pozwów przeciwko swoim klientom. To przyniesie bankom wymierne oszczędności, które wcześniej były trwonione na koszty sądowe i obsługę prawną z góry przegranych procesów."

Do Rzeczy

Ekspert o wyroku TSUE: Szansa dla frankowiczów

"Dzięki wyrokowi banki nie będą mogły bezproblemowo dochodzić od kredytobiorców rekompensat za korzystanie z kapitału na zakup nieruchomości. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skomentowała dla DoRzeczy.pl m.in. radca prawny Katarzyna Wilk z Kancelarii Mędrecki & Partners. Mowa o dwóch sprawach, do których odniosła się unijna instytucja sprawiedliwości."

inwestycje.pl

Po wyroku TSUE zmniejszy się atrakcyjność i popularność ugód

"„Przede wszystkim należy spodziewać się, że zmniejszy się atrakcyjność i popularność ugód oferowanych przez banki. Bankom odpadł ostatni straszak – argument, że jeśli ty nas pozwiesz, to możesz się spodziewać również kontrpozwu z naszej strony. Konsumenci – kredytobiorcy, wiedząc, że roszczenia banków są całkowicie bezpodstawne, z większą odwagą pójdą do sądu, aby zgarnąć „całą pulę” po korzystnym wyroku, zamiast dzielić się korzyściami z bankiem w ugodzie” – ocenia Mędrecki w swoim komentarzu."

Prawo.pl

TSUE: Frankowicz z Getin Noble Bank ma prawo do wstrzymania rat.

"Na gorąco wyrok komentuje także Katarzyna Wilk, radca prawny, Mędrecki&Partners Law Office. - Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-287/22, jeżeli sąd uzna za uprawdopodobnione roszczenie konsumenta w zakresie nieważności umowy kredytu, powinien uwzględnić jego wniosek o zabezpieczenie przez zawieszenie spłaty rat na czas postępowania sądowego, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności późniejszego wyroku. Dzięki temu, jeszcze zanim zapadnie prawomocny wyrok sądowy, konsument jest chroniony przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi nieuczciwych postanowień umowy kredytu - wyjaśnia."

i.pl

Koniec z bankowymi straszakami? Ekspert o wyroku TSUE ws. frankowiczów

"– Niespodzianki nie było. Trybunał orzekł zgodnie z wcześniejszą opinią swojego rzecznika, czyli prokonsumencka linia orzecznicza TSUE została zachowana – ocenia w rozmowie z portalem i.pl radca prawny Emil Mędrecki."

Strefa Biznesu

Rzecznik TSUE wydał ważną opinię dla frankowiczów. Konsumenci mogą domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy

"Bardzo istotną opinię ws. kredytów frankowych przedstawił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak podkreślił, po uznaniu umowy kredytu za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, kredytobiorcy mogą dochodzić względem instytucji bankowych roszczeń, które wykraczają poza zwrot świadczeń pieniężnych. Co zmienia opinia TSUE? Tak skomentowali ją eksperci." Czytaj więcej na Strefa Biznesu: https://strefabiznesu.pl/rzecznik-tsue-wydal-wazna-opinie-dla-frankowiczow-konsumenci-moga-domagac-sie-dodatkowych-swiadczen-po-uniewaznieniu-umowy/ar/c3-17295557​

Forbes.pl

Kredytobiorcy złotówkowi podążą drogą frankowiczów. Czy mają szanse na wygraną?

"Sprawy frankowe mogą być inspiracją dla kredytobiorców złotówkowych. Eksperci sądzą, że złotówkowicze mają szansę na wygraną w sądzie."


Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/frankowicze-przetarli-szlaki-dla-kredytobiorcow-zlotowkowych/l3nezkb

Prawo.pl

Nie zawsze opłaca się wcześniejsza spłata kredytu

"Rosną raty kredytów hipotecznych i kredytobiorcy, których na to stać, chętnie pozbywają się całości lub części zadłużenia, spłacając zadłużenie przed terminem. W przypadku starszych kredytów może to być obwarowane dodatkowymi warunkami. W niektórych przypadkach wcześniejsza spłata kapitału może wiązać się z dodatkową opłatą."

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/wczesniejsza-splata-kredytu-czy-to-sie-oplaca,515244.html

Forbes.pl

Kredytobiorcy złotówkowi podążą drogą frankowiczów. Czy mają szanse na wygraną?

"Sprawy frankowe mogą być inspiracją dla kredytobiorców złotówkowych. Eksperci sądzą, że złotówkowicze mają szansę na wygraną w sądzie."


Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/frankowicze-przetarli-szlaki-dla-kredytobiorcow-zlotowkowych/l3nezkb

Forbes.pl

Prokurator Generalny skarży się nie tylko ws. frankowiczów. Zainteresował się wiekową Alicją

"Prokurator Generalny zaangażował się w sprawy frankowe i skierował do Sądu Najwyższego 15 skarg nadzwyczajnych w imieniu frankowiczów. Na tym jednak nie poprzestał. Właśnie wniósł skargę nadzwyczajną w sprawie kredytu złotowego."

Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/finanse/alicja-w-ocenie-zbigniewa-ziobry-niemozliwa-do-splaty/leqwmq4

Wyborcza.biz

Kredyty hipoteczne to pułapka? Tak już było... Sprawy w sądach za kredyty z lat 90.

"Kredyt Alicja miał być produktem bankowym na czasy wysokiej inflacji, a jednocześnie bezpiecznym i dającym możliwość zawarcia umowy kredytowej niemalże każdemu. - To może być dobra lekcja historii. Po latach wiemy, jak niebezpieczne były to produkty. I finalnie kończą się w sądzie - komentują prawnicy."

Czytaj więcej na Wyborcza.biz:
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,28692679,kredyty-hipoteczne-to-pulapka-to-juz-bylo-sprawy-w-sadach.html

Forbes.pl

Andrzej Duda podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. Jak z nich skorzystać?

"W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. Ustawa wchodzi w życie jeszcze w lipcu, zawieszenie spłaty kredytów ma działać od sierpnia. Nowe rozwiązanie będzie korzystne dla wielu kredytobiorców. Ale po pierwsze – nie dla wszystkich. A po drugie – nie rozwiążą kluczowego problemu."

Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/finanse/wakacje-kredytowe-prezydent-duda-podpisze-ustawe-kto-moze-skorzystac/2rlny4k

tygodnikbydgoski.pl

Kredyty ze zmienną stopą procentową. Wszystko, o co chcesz zapytać

"Klauzula zmienne oprocentowanie naliczane przez bank, może stanowić podstawę do wstąpienia na drogę sądową w oparciu o nieuczciwe zapisy znajdujące się w umowie. Emil Mędrecki radca prawny z Mędrecki &Partners Law Office tłumaczy od podstaw stosowane przez banki zasady oprocentowania kredytów, sposoby naliczania marż oraz mechanizmy kontroli wskaźników bankowych."

Czytaj więcej na tygodnikbydgoski.pl:
https://tygodnikbydgoski.pl/finanse/kredyty-ze-zmienna-stopa-procentowa-wszystko-o-co-chcesz-zapytac

wLocie.pl:

Kredyty mieszkaniowe. Na fali sądowych sukcesów

"Posiadacze kredytów hipotecznych, frankowych, a ostatnio także złotowych, mogą odetchnąć z ulgą. Szum wokół klauzul abuzywnych w umowach, „spreadu” w rozliczeniach walutowych, a ostatnio także wyroki sądów zaskarżane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych SN, wskazują na coraz silniejsza pozycję kredytobiorcy w sporach z bankami."

Czytaj więcej na wLocie.pl:
https://wlocie.pl/wiadomosci/kredyty-mieszkaniowe-na-fali-sadowych-sukcesow/

onpress.pl

Złotowe kredyty mieszkaniowe wciąż najpopularniejsze. Jak wygrać z bankiem?

"Według raportu Amron Sarfin za I kwartał 2022 zmiany struktury walutowej nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych były minimalne. Złotowe kredyty mieszkaniowe stanowiły 99,08% wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów hipotecznych, czyli mniej o 0,06 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału."

Czytaj więcej na onpress.pl:
https://onpress.pl/2022/07/06/zlotowe-kredyty-mieszkaniowe-wciaz-najpopularniejsze-jak-wygrac-z-bankiem/?swcfpc=1

biznes24.com.pl

Złotówkowicze oszukani. Walczą o pieniądze nawet z kredytów z lat 90.

"Bolączką kredytów mieszkaniowych jest ich długoterminowość. Ciężko określić jak za 20-30 lat będzie wyglądać sytuacja gospodarcza, ile będą wynosić przeciętne zarobki i jak będzie kształtować się cena m2 mieszkania. Już na starcie mamy wiele niewiadomych. "

Czytaj więcej na biznes24.com.pl:
https://biznes24pl.com/2022/07/03/zlotowkowicze-oszukani-walcza-o-pieniadze-nawet-z-kredytow-z-lat-90/

Prawo.pl

Banki poniosą koszty wakacji kredytowych

"Rządowe wakacje kredytowe, o które wnioski można będzie składać od 29 lipca, uderzą w finanse banków. Banki mają możliwość podejmować kroki prawne przeciwko Skarbowi Państwa, co niektóre zapowiadają, ale dochodzenie wypłaty nie będzie proste. Bardziej prawdopodobne jest więc to, że podniosą opłaty dla klientów, żeby zrekompensować sobie koszty „wakacji”.


Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/wysokie-koszty-wakacji-kredytowych-czy-banki-moga-pozwac-skarb,516298.html

money.pl

"Bazując na statystykach spraw prowadzonych przez Kancelarię, obserwujemy stale rosnący trend w uwzględnianiu wniosków o zawieszenie płatności rat. Przed publikacją wyroku TSUE w sprawie C-287/22, zabezpieczenia postępowania w sprawach frankowych były udzielane sporadycznie, a sądy oceniały wnioski przez pryzmat sytuacji finansowej banku oraz poziomu wpłat dokonywanych przez kredytobiorcę." - Katarzyna Wilk Radca prawny, Wspólnik zarządzający w Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy