fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Aplikant Radcowski / Adwokacki – Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Opole, Rzeszów, Wrocław

Oferta pracy

Aplikant Radcowski / Adwokacki – Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Opole, Rzeszów, Wrocław

Miejsce pracy: Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Opole, Rzeszów, Wrocław

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa o współpracę (B2B)

Wymiar: pełen etat

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym, informacji prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii,

 • udział w rozprawach,

 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,

 • kontakt z Klientem.

 •  

Wymagania:

 • rozpoczęta aplikacja adwokacka/radcowska,

 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,

 • umiejętność ustalania priorytetów i dobra organizacja czasu pracy,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • komunikatywność i pozytywne nastawienie,

 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • rozpoczęta aplikacja adwokacka/radcowska,

 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,

 • umiejętność ustalania priorytetów i dobra organizacja czasu pracy,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • komunikatywność i pozytywne nastawienie,

 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o współpracę (B2B), umowa o pracę

 • hybrydowy system pracy,

 • elastyczne godziny pracy,

 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,

 • możliwość korzystania z karty Multisport

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,

 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,

 • wsparcie w czynnościach administracyjno-biurowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (dokument ten powinien zawierać imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w formie elektronicznej na adres: hr@medrecki-law.pl

z podanym w temacie nr ref.: MWiW/02/2024_APL

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu w celu udziału w rekrutacji”.
 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach tej firmy treść zgody powinna być następująca: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu w celu udziału w obecnej i przyszłych rekrutacjach”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul Wyścigowej 56i, nr KRS 0000 793733, z którym można skontaktować się na podany wyżej adres biuro lub adres e-mail: biuro@medecki-law.pl.

2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@medrecki-law.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych jest Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka komandytowa, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. A RODO) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 5. Twoje dane będą udostępnione:

1. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;

2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;

3. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;

6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: – dostęp do swoich danych w tym   potwierdzenia   ich   przetwarzania, otrzymania   kopii   danych   i informacji o ich przetwarzaniu (art.  15 RODO), – sprostowania nieprawidłowych danych   lub   uzupełnienia   niekompletnych   danych (art.  16 RODO), – usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), – ograniczenia przetwarzania danych w   przypadku zgłoszenia, że: (a)  dane   są   nieprawidłowe   –   do   czasu   ich   sprawdzenia   (b)   przetwarzanie   jest   niezgodne z   prawem,   a      wnioskodawca   sprzeciwia   się   ich   usunięciu   (c)   Administrator  nie  potrzebuje  już  danych,  a  wnioskodawca  potrzebuje ich      do      ustalenia,      dochodzenia      i      obrony      roszczeń      (art.      18    RODO), – przenoszenia danych, w tym    otrzymania    ich      w      ustrukturyzowanym      formacie      nadającym      się      do      odczytu     maszynowego     lub     żądania     ich     przesłania     innemu     Administratorowi (art.     20     RODO), – wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

Najnowsze wpisy:

kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Kredytobiorcy często poszukują sposobów na obniżenie kosztów swoich zobowiązań finansowych, z nadzieją na uzyskanie lepszych warunków spłaty. Wśród różnych metod, które mogą im pomóc znajduje

TSUE PONOWNIE PO STRONIE FRANKOWICZÓW

Wczoraj, 8 maja 2023r., Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabrał głos w sprawie C-424/22, co wpłynie na dalsze losy Frankowiczów. Orzeczenie odnosi się do kwestii zarzutu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.