fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Czy Frankowicze otrzymują korzystne warunki ugody?

Frankowicze od długiego czasu toczą walkę z bankami w sądach. Jednakże, unieważnienie kredytu CHF przez drogę sądową nie jest jedynym rozwiązaniem dostępnym dla kredytobiorców posiadających kredyt indeksowany lub denominowany do CHF. Wzrasta liczba sytuacji, w których banki sugerują zawarcie ugody frankowej z kredytobiorcami. Zakończenie sporu drogą polubowną przemawia jednoznacznie na korzyść kredytodawców. Niemniej jednak, warto spojrzeć na tę kwestię z drugiej strony, zastanowić się, czy zawarcie ugody jest opłacalne. W niniejszym artykule dokładnie przeanalizujemy warunki ugód, jakie otrzymują Frankowicze.

Frankowicze a ugody KNF

Nie sposób nie zauważyć, że obecne propozycje ugód bankowych dla kredytobiorców frankowych diametralnie różnią się od tych, które początkowo były im przedstawiane. Ta zmiana w podejściu banków wynika głównie z liczby wygrywanych przez kredytobiorców spraw frankowych w sądach. Po licznych wyrokach korzystnych dla frankowiczów, w tym tych wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE, oraz decyzjach sądowych na ich korzyść, banki zdały sobie sprawę, że stoją w obliczu nieuchronnej porażki. To właśnie dlatego ugody frankowe zostały całkowicie przemodelowane, aby przyciągnąć jak największą liczbę kredytobiorców. Większość tych ugód opiera się na warunkach zaproponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2020 roku. Zgodnie z propozycją KNF, po zawarciu ugody z bankiem, kredyt we frankach miałby zostać przeliczony na złotowy, a zadłużenie kredytobiorcy ponownie obliczone. Czy warto zatem zgodzić się na taką ugodę z bankiem, czy lepiej skierować sprawę na drogę postępowania sądowego? Ostateczna decyzja zależy od szczegółowych warunków, jakie bank może zaproponować kredytobiorcy.

czy warto podpisać ugodę z bankiem

Frankowicze - różne banki, różne ugody

Obecnie obserwujemy masowe składanie propozycji ugód przez banki. Jednakże, należy zauważyć, że kredytobiorcy frankowi mają teraz do wyboru nie tylko zróżnicowane warunki ugód oferowane przez sektor bankowy, ale także różne propozycje ugód składane przez tego samego kredytodawcę. To wszystko wynika z minionych orzeczeń TSUE, które zmusiły banki do prezentowania elastycznych propozycji, dostosowanych do indywidualnych sytuacji kredytowych. Warto jednak pamiętać, że propozycje ugody są w głównej mierze korzystne dla banku, a nie dla kredytobiorcy. Interesującym zjawiskiem jest fakt, że kredytobiorcy oceniają jako najbardziej korzystne propozycje ugody oferowane przez mBank oraz Bank PEKAO SA jako najbardziej pokojowe. Z kolei, najmniej korzystne warunki ugody proponuje Raiffeisen Bank, gdzie przeliczenie kredytów oparte jest na średnim kursie NBP.

Ugoda z bankiem a negocjacje

W wyniku sprzyjających dla frankowiczów orzeczeń sądowych, banki zostały zmuszone do rozpoczęcia negocjacji z kredytobiorcami. To otwiera nową perspektywę dla osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, które mogą teraz próbować uzyskać lepsze warunki spłaty swoich zobowiązań. Rozmowa z bankiem może prowadzić do zmiany kwoty do spłaty, a także do modyfikacji marży i okresu spłaty kredytu. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie banki są gotowe na takie negocjacje. Według ekspertów, PKO BP należy do tych instytucji, które niechętnie podejmują takie rozmowy, podczas gdy Bank Pekao S.A. oraz mBank są bardziej otwarte na dialog z klientami.

ugoda frankowa - czy frankowicze mogą negocjować warunki?

Frankowicze powinni decydować się na ugody?

Zawarcie ugody z bankiem może być rozważane z różnych perspektyw, zarówno z korzyścią dla sektora bankowego, jak i z perspektywy frankowiczów. Banki podkreślają, że jedną z głównych zalet dla kredytobiorców po zawarciu ugody jest uniknięcie kosztów związanych z procesem sądowym. Niemniej jednak, istnieją także inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, patrząc na zalety i wady tego rozwiązania. 

Zalety ugód frankowych - perspektywa Frankowiczów

Frankowicze muszą przeanalizować za i przeciw przed podpisaniem dokumentu zawarcia ugody. Bez wątpienia, szybkie rozwiązanie sporu z bankiem udzielającym kredytu we frankach to kluczowa zaleta ugody. Wyeliminowanie ryzyka związanego z wahaniem kursu walut przynosi również ulgę i większą pewność finansową. Dodatkowo, uniknięcie kosztów procesu sądowego oraz pomocy prawniczej to istotne oszczędności i uproszczenie procesu dla frankowiczów. Te korzyści składają się na silne argumenty za rozważeniem zawarcia ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego.

Frankowicze a wady ugód z bankami

Frankowicze, którzy rozważają zawarcie ugody frankowej, muszą mieć świadomość, że ta decyzja prawdopodobnie przyniesie mniejsze korzyści finansowe w porównaniu z unieważnieniem umowy kredytowej. Po podpisaniu ugody, kredytobiorca we frankach nadal jest zobowiązany do regularnej spłaty zobowiązań. Jednakże, w przypadku wyboru drogi sądowej, miałby szansę na uzyskanie zabezpieczeń roszczeń na wczesnym etapie postępowania. Ważne jest również zrozumienie, że zawarcie ugody nie zwalnia nas z obowiązku kontynuowania spłaty rat, a nasza nieruchomość nadal będzie obciążona hipoteką. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że jeśli mieliśmy wcześniejsze opóźnienia w spłacie rat i bank wpisał negatywne dane do BIK, to nawet po zawarciu ugody te wpisy nie zostaną usunięte, co ma miejsce w przypadku rozpatrywania sprawy przez sąd. Dlatego dokładna analiza wszystkich aspektów związanych z zawarciem ugody z bankiem jest kluczowa.

Najnowsze wpisy:

kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Kredytobiorcy często poszukują sposobów na obniżenie kosztów swoich zobowiązań finansowych, z nadzieją na uzyskanie lepszych warunków spłaty. Wśród różnych metod, które mogą im pomóc znajduje

TSUE PONOWNIE PO STRONIE FRANKOWICZÓW

Wczoraj, 8 maja 2023r., Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabrał głos w sprawie C-424/22, co wpłynie na dalsze losy Frankowiczów. Orzeczenie odnosi się do kwestii zarzutu

uchwała frankowa

Uchwała Frankowa – co postanowił SN?

25 kwietnia był dniem pełnym napięcia dla osób spłacających kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Wczoraj, po trzech latach oczekiwania, Sąd Najwyższy wydał decyzję

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.