fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Frankowicz przedsiębiorca uzyskał sądowe zabezpieczenie powództwa

pomoc złotówkowiczom

W dniu 21 czerwca 2023 r. Kancelaria Mędrecki&Partners Law Office uzyskała postanowienie zabezpieczające w sprawie prowadzonej przez kredytobiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Postanowienie to zostało wydane w związku z kredytem firmowym, który jest powiązany z frankiem szwajcarskim. Według informacji uzyskanych przez naszą Kancelarię, jest to jedno z pierwszych tego typu orzeczeń wydanych w skali kraju.

Zawieszenie spłaty rat kredytu w sprawie Frankowicza przedsiębiorcy

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XXVI GC 655/23, udzielił zabezpieczenia i zawiesił obowiązek spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę na czas trwania procesu.

Dodatkowe korzyści z zabezpieczenia postępowania – jakich czynności bank nie będzie mógł podjąć?

 

  • wypowiedzieć umowy kredytu,
  • przekazać informacji o braku spłaty rat kredytu do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczych,
  • kierować monitów, wezwań do zapłaty lub innej podobnej korespondencji dotyczącej zaległych rat kredytowych.
zawieszenie rat kredytu

Kredyty frankowe – coraz więcej korzystnych wyroków dla Frankowiczów konsumentów i przedsiębiorców

Mając na uwadze, że kredytobiorca wyraża wątpliwości co do pewnych postanowień umowy kredytowej, których ewentualne usunięcie może skutkować unieważnieniem całej umowy kredytowej oraz uwzględniając, że suma dokonanych wpłat na rzecz banku przekroczyła wartość udzielonego kredytu, brak zabezpieczenia spowodowałby wzrost kwoty nienależnych świadczeń, które kredytobiorca musiałby uiścić wobec banku. Ponieważ te świadczenia wynikają z działań powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegają one 3-letniemu okresowi przedawnienia, co w znaczący sposób ograniczyłoby możliwość ich późniejszego odzyskania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu jak zabezpieczenie postępowania sądowego, sąd zapewnia kredytobiorcy (w tym przypadku przedsiębiorcy) skuteczną ochronę prawną na czas procesu.
frankowicze kancelaria
Katarzyna Wilk
Radca prawny, Dyrektor Kancelarii Mędrecki&Partners Law Office

Umowy kredytów frankowych, niezależnie od tego czy kredytobiorcą był konsument czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, były zawierane na identycznych wzorcach umownych, które cechowały się klauzulami umożliwiającymi bankowi jednostronne przeliczanie zobowiązania kredytobiorcy, wykorzystując przy tym bankową tabelę kursu CHF.

Obserwując postępowania w sprawach konsumentów, można zauważyć, że także w przypadkach, gdy kredyty frankowe były związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, orzecznictwo stale ewoluuje. Coraz częściej są wydawane wyroki, które stwierdzają nieważność umowy kredytu zawartej między profesjonalnymi podmiotami (tj. kredytobiorcami, którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, podobnie jak banki są przedsiębiorcami).

Całość artykułu dostępna w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.