fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Frankowicze – Postępowanie przed sądem I instancji

pomoc złotówkowiczom

Coraz więcej Frankowiczów decyduje się na dochodzenie roszczeń od banku na drodze sądowej. O czym powinni wiedzieć kredytobiorcy, którzy rozważają skierowanie sprawy umowy kredytowej na drogę postępowania sądowego?

Frankowicze – wniesienie pozwu do sądu

Pierwszą czynnością jest złożenie pozwu do sądu. Ważnym wymogiem formalnym pozwu jest uiszczenie opłaty od pozwu, a potwierdzenie jej zapłaty powinno być załączone do pisma. Następnie sąd weryfikuje pozew pod względem formalnym. Później jest on przekazywany do banku, który w określonym terminie odpowiada na pozew, chcąc tym samym doprowadzić do oddalenia roszczeń kredytobiorcy. Finalnie sąd dokonuje ostatecznej oceny co do przeprowadzenia konkretnych dowodów, o jakie wnioskują obie strony postępowania i prowadzi dalsze postępowanie.

Sprawy frankowe – postępowanie sądowe

Co istotne, nie ma określonych wymogów co do ilości rozpraw jakie muszą zostać przeprowadzone w postępowaniu przed sądem I instancji. Natomiast, jak wskazuje radca prawny Katarzyna Wilk, z reguły odbywa się co najmniej jedna rozprawa w sądzie I instancji.

Dowody w postępowaniu sądowym

Jeśli chodzi o dowody, jakie najczęściej sąd przeprowadza w toku postępowania sądowego są to:

  • dowody z dokumentów, w tym z umowy kredytowej
  • dowody z przesłuchania kredytobiorców oraz świadków – pracowników banku
  • dowód z opinii biegłego (w ostatnim czasie sądy najczęściej ten dowód pomijają)

Jak podkreśla mec. Katarzyna Wilk najważniejszym z dokumentów podlegających analizie sądu jest umowa kredytu, która jest przez kredytobiorców podważana z uwagi na zastosowanie w niej przez bank zapisów abuzywnych.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.