fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Frankowicze – Postępowanie przed sądem II instancji

Frankowiczów, którzy już uzyskali wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie czeka kolejny etap jakim jest postępowanie apelacyjne. O czym powinni wiedzieć kredytobiorcy o złożeniu apelacji?

Kto może złożyć apelację? Jaki jest jej koszt?

Apelację może złożyć strona niezadowolona z treści wyroku, zarówno kredytobiorca, jak i bank.

Ważny termin! 1 tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie.

Koniecznym jest przed tym uzyskanie uzasadnienia wyroku. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku należy złożyć w terminie 1 tygodnia od daty publikacji wyroku wraz z opłatą 100 zł.

Ważny termin ! 2 tygodnie na złożenie apelacji.

Na podstawie uzyskanego wyroku wraz uzasadnieniem strona podejmuje decyzję odnośnie złożenia apelacji. Ma na to 2 tygodnie od daty doręczenia wspomnianych dokumentów.

 

Apelacja podlega opłacie i różni się, w zależności od tego czy apelację składa bank czy też konsument. Opłata od kredytobiorcy konsumenta wynosi maksymalnie 1.000 zł. Natomiast w przypadku banku, opłata sięga 5% wartości przedmiotu zaskarżenia. Na opłatę od apelacji można zaliczyć koszt wniosku o uzasadnienie wyroku.

Jak wygląda postępowanie apelacyjne w sprawie frankowej?

Apelacja od wyroku sądu rejonowego jest rozpoznawana przez sąd okręgowy. Natomiast apelacja od wyroku wydanego przez sąd okręgowy jest rozpoznawana przez sąd apelacyjny.

 

Pierwszą czynnością po złożeniu apelacji jest weryfikacja wymogów formalnych oraz wysokości uiszczonej opłaty. Następnie jest ona doręczana drugiej stronie, która w terminie 2 tygodni ma prawo przedstawić swoje kontrargumenty w zakresie przedstawionych w apelacji zarzutów.

 

Tam gdzie jest to konieczne, lub któraś ze stron złoży stosowny wniosek przeprowadzana jest rozprawa apelacyjna. Obserwujemy jednak przypadki wydania wyroków przez sąd II instancji bez przeprowadzania rozprawy.

Czy będę wzywany na rozprawę apelacyjną?

Celem postępowania apelacyjnego nie jest powtórzenie czynności przeprowadzonych przez sąd I instancji, ale zweryfikowanie działań tego sądu w kontekście stawianych przez apelującego zarzutów co do naruszenia procedury lub przepisów będących podstawą rozstrzygnięcia. Stąd jedynie wyjątkowo na etapie apelacyjnym sąd przeprowadza nowe dowody w sprawie, bądź powtarza te przeprowadzane przed sądem I instancji.

 

Podczas przedstawionych czynności pomoc ze strony pełnomocnika kredytobiorcy jest zazwyczaj wystarczająca. Sąd apelacyjny nie ma praktyki wzywania stron do osobistego stawiennictwa na rozprawie. Takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo, jeśli sąd chce uzupełnić dowód w postaci przesłuchania kredytobiorcy lub osobiście odebrać od niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na skutek w postaci nieważności umowy kredytu.

frankowicze wyroki

Jak długo trzeba czekać na wyrok apelacyjny?

Czas procedowania przez sąd apelacyjny zależy od wielu czynników, im więcej czynności decyduje się podjąć sąd, tym dłużej będziemy czekać na wyrok. Mowa tu m.in. o: przeprowadzeniu rozprawy oraz dowodów, w szczególności dowodów osobowych oraz opinii biegłego sądowego. Termin publikacji wyroku apelacyjnego zależy również od kwestii niezależnych jak liczba spraw obsługiwanych w danym sądzie, losowe sytuacje dot. osoby sędziego, stron czy świadków. 

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.