fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Frankowicze – Sąd Najwyższy uwzględnia skargi nadzwyczajne złożone przez prokuraturę

pomoc złotówkowiczom

Do Sądu Najwyższego zostało skierowanych już 46 skarg nadzwyczajnych w sprawach Frankowiczów. Do tej pory rozpatrzonych  zostało 9 z nich. Aż w 8 przypadkach Sąd Najwyższy opowiedział się po stronie kredytobiorców, ostatecznie uchylając wydane nakazy zapłaty.

Czego dotyczyły sprawy?

W trzech opisanych na portalu Bankier.pl sprawach, które w ostatnim czasie skierowano do SN, doszło do zaprzestania płatności rat kredytowych ze względu na śmierć jednego z kredytobiorców, co skutkowało wydaniem przez sądy nakazów zapłaty (kredytobiorcy zostali zobligowani do uiszczenia opłat na rzecz banków).

Prokurator Generalny w skargach nadzwyczajnych wniósł o uchylenie wspomnianych nakazów zapłaty i ponowne rozpoznanie spraw. Zawnioskował także o wstrzymanie wykonania zaskarżonych orzeczeń.

sąd najwyższy frankowicze

Frankowicze – skargi nadzwyczajne

Sąd Najwyższy podzielił argumentację Prokuratora Generalnego orzekając tym samym na korzyść konsumentów. W ocenie SN doszło do naruszenia praw wynikających z Konstytucji oraz prawa unijnego.

Co istotne, sądy wydawały nakazy zapłaty nie badając treści umów kredytowych, pomijając zupełnie wadliwość zapisów umownych, często nie dysponując nawet pełną dokumentacją kredytową.

Sąd Najwyższy po stronie konsumentów

Zdaniem prokuratury sądy nie oceniły ważności i skuteczności zapisów umownych. Tym samym nie dopełniono wymagań płynących z konstytucyjnej zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Jak podkreśla prokuratura, w każdej z powyższych spraw pozwanym był konsument, który miał słabszą pozycję procesową tocząc spór z podmiotem profesjonalnym jakim jest niewątpliwie bank.

W ocenie Prokuratora Generalnego sądy nie wzięły pod uwagę kluczowej kwestii – nie zbadały czy nie doszło do nadużycia prawa podmiotowego przez banki (profesjonalisty) wobec kredytobiorcy (słabszego uczestnika rynku).

Prokurator Generalny podkreślił też w skargach do SN, że umowy kredytowe sporządzone zostały na podstawie opracowanego przez bank wzorca umownego, który w sposób arbitralny kształtował sytuację prawną kredytobiorców:

"Kwestionowane umowy pozwalały więc bankom na ustalenia kryteriów wpływających na wysokość długu w sposób arbitralny i nieprzewidywalny dla konsumenta, co rażąco naruszało interesy kredytobiorcy i było niewątpliwie sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz godziło w równowagę kontraktową stron”.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.