fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Klient indywidualny

Kredyt w złotówkach

Posiadasz kredyt w złotówkach? Jeśli Twoja umowa posiada zapis który przyznaje bankowi prawo do dowolnej zmiany wysokości oprocentowania – zmiana oprocentowania dokonywana decyzją zarządu banku (klauzula zmiennego oprocentowania), to znaczy że Twoja umowa posiada nieuczciwe zapisy. Sprawdź aby mieć pewność.

ANALIZA DOKUMENTACJI

zgromadzenie i analiza pełnej dokumentacji bankowej, przeprowadzenie wywiadu na temat okoliczności towarzyszącej zawarciu i spłacie kredytu.

OSZACOWANIE ROSZCZEŃ

oszacowanie przysługujących kredytobiorcy roszczeń.

NEGOCJACJE

podjęcie próby polubownego zakończenia sporu z bankiem

POSTĘPOWANIE W SĄDZIE

postępowanie sądowe w I i II instancji, w tym reprezentacja Klientów na każdym posiedzeniu sądu.

PRAWOMOCNY WYROK

realizacja prawomocnego wyroku, w tym ewentualne postępowanie egzekucyjne względem banku, pomoc przy złożeniu wniosku o wykreślenie zabezpieczeń.

ROSZCZENIA
BANKU

Na każdym etapie, zapewniamy wsparcie w razie ewentualnych roszczeń ze strony banku kierowanych wobec Państwa z tytułu zwrotu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.
extra

Umowa kredytu na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności

Umowy kredytu PKO występujące pod potoczną nazwą „Alicja” udzielane w latach:

1995-1998

oparte są o nieuczciwy mechanizm spłaty zobowiązania, uznawany za sprzeczny z naturą umowy kredytu. Wieloaspektowe wady konstrukcyjne omawianego typu umowy istotnie oddziałują na sytuację kredytobiorcy, powodując stale narastającą wysokość zobowiązania. Kancelaria oferuje swoją pomoc w dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek zawarcia i wykonywania powyższych umów, w tym stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zwrotu spełnionych świadczeń na rzecz banku.

Umowa kredytu hipotecznego w złotówkach​

Umowa kredytu złotowego spoza wymienionych ram czasowych, zmieniona aneksem w trakcie spłaty lub całkowicie spłacona? Pozostałe umowy o kredyt hipoteczny w złotówkach.

Inne

Samodzielna analiza umowy kredytu jest niezwykle trudna, stąd w razie braku pewności co do oceny zapisów umowy, polecamy skorzystanie z bezpłatnej pomocy naszej Kancelarii. Podstawową zasadą jaką kierujemy się podczas analizy jest weryfikacja pierwotnego tekstu umowy kredytu oraz okoliczności towarzyszących jej zawarciu. 

Twoja rata kredytu jest poza skalą?

Masz kredyt? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE! Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Zamów szybki kontakt:
BEZPŁATNIE

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.