fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Nadchodzi ważna data dla Frankowiczów – dwa wyroki TSUE już 15.06.2023r.

pomoc złotówkowiczom

Już 15 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmie decyzję dotyczącą możliwości zawieszenia spłaty rat kredytowych w trakcie toczącego się postępowania sądowego przeciwko bankowi. Sprawa dotyczy sporu z Getin Noble Bankiem, ale wpłynie na sprawy innych kredytobiorców będących w podobnej sytuacji. Przypomnijmy, tego samego dnia Trybunał wyda także wyrok o sygn. C-520/21 w przedmiocie bezumownego korzystania z kapitału.

Frankowicze – Wyroki TSUE już 15 czerwca

W połowie czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi swoje stanowisko w dwóch sprawach:

  1. Sprawa o sygnaturze C-520/21 dotyczy ustalenia, czy w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi przysługuje opłata za korzystanie z kapitału.
  2. Sprawa o sygnaturze C-287/22 ma na celu rozstrzygnięcie kwestii związanej z zawieszaniem spłaty rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego.

Sprawa TSUE C-287/22

Pytanie do TSUE skierował sędzia Piotr Bednarczyk z Sądu Okręgowego w Warszawie, zostało zadane w kontekście rozpatrywanej sprawy frankowej przeciwko Getin Noble Bank:

Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?
zawieszenie rat kredytu

W przedmiotowej sprawie kredytobiorcy nie spłacili jeszcze całkowitej kwoty udzielonego im kredytu i otrzymali postanowienie odmawiające przyznania im zabezpieczenia. W tzw. wydziale frankowym, specjalizującym się w sprawach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich, przyjęto zasadę, że zabezpieczenie nie jest udzielane, jeśli kapitał nie został jeszcze całkowicie spłacony.

Jednak problem ten dotyczy nie tylko klientów Getin Noble Banku, którzy posiadają kredyt hipoteczny, ale również wszystkich osób toczących spory z bankami. Nadal istnieje istotny odsetek sądów, w tym niektóre wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie, które uważają wnioski kredytobiorców za niemożliwe do uwzględnienia.

Frankowicze - Zawieszenie płatności rat

Według opinii prawników, przyznanie zabezpieczenia przez sąd jest istotne dla ochrony interesów kredytobiorcy, szczególnie w przypadku długotrwałego postępowania sądowego. Według nich, zawieszenie płatności rat może zapewnić równowagę między stronami sporu i umożliwić sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy.

W rezultacie, decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może wprowadzić wyraźne wytyczne i ustalić standardy dotyczące zawieszania płatności rat w przypadku postępowań sądowych przeciwko bankom. Będzie to miało istotne znaczenie dla wszystkich osób toczących spory z bankami i może wpłynąć na poprawę ochrony praw konsumentów.

Więcej informacji na Business Insider.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.