Rodzaje oprocentowania kredytu – jakie wybrać?

pomoc złotówkowiczom

Oprocentowanie kredytu złotowego, to podstawowy i jednocześnie najwyższy koszt związany z umową kredytową. Czym jest oprocentowanie kredytu? Najprościej rzecz ujmując, jest to wynagrodzenie banku za udostępniony na przestrzeni lat kapitał. Im dłużej bank czeka na zwrot kapitału, tym wyższy jest koszt kredytu – więcej odsetek. Dlatego tak ważny jest sposób określenia wysokości oprocentowania w umowie i wybór formy tego kluczowego parametru.

Jakie są rodzaje oprocentowania kredytu złotówkowego?

Praktyka bankowa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wykształciła trzy podstawowe typy oprocentowania:

 

  • stałe oprocentowanie kredytu
  • zmienne oprocentowanie kredytu
  • okresowo stałe oprocentowanie umowy kredytowej

 

Oprocentowanie kredytu złotówkowego

Rodzaje oprocentowania  charakteryzują się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. Ważne jest aby przed podpisaniem umowy kredytu przeanalizować wszystkie potencjalne konsekwencje wyboru każdej opcji i porównać je z prognozami własnych możliwości finansowych w kolejnych latach.

Stałe oprocentowanie kredytu złotowego

𝗢𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘀𝘁𝗮ł𝗲 𝗸𝗿𝗲𝗱𝘆𝘁𝘂 jest niezmienną wartością wskazaną w umowie kredytu. Jak sama nazwa wskazuje obowiązuje przez cały okres spłaty zobowiązania. W ramach podanej w umowie wartości mieści się zarówno marża banku, oraz część która powinna zabezpieczyć bank przed potencjalną zmianą wartości pieniądza w przyszłości.

Takie rozwiązanie, pozwala na pewność co do wysokości przyszłych rat kredytu. Co ważne bez względu na czynniki ekonomicznie jakie mogą kształtować wysokość cen i wartość pieniądza w przyszłości. Na postawie takich warunków, można zaplanować dokładny harmonogram spłaty rat kredytu

Zmienne oprocentowanie kredytu złotówkowego

Inaczej wygląda opcja zmiennego oprocentowania. W umowie kredytu powinny znaleźć się zapisy, które wprost wskazują na elementy składające się na wysokość oprocentowania. Jako przykład można podać określoną marżę banku, oraz konkretny wskaźnik referencyjny o charakterze obiektywnym, na który umówiły się strony. Istotne, aby warunki zmiany oprocentowania były na tyle doprecyzowane, aby kredytobiorca nie miał wątpliwości kiedy i o jaką wartość wzrośnie lub obniży się wysokość oprocentowania kredytu. Kredytobiorca po dokonaniu takiej zmiany powinien

mieć możliwość samodzielnie zweryfikować zastosowane przez bank parametry. Przyjęcie warunków tego rodzaju kredytu oznacza, iż koszt kredytu może się zmieniać na przestrzeni spłaty – zarówno na korzyść jak i niekorzyść kredytobiorcy. Taki element ryzyka sprawia, że przekazywane na etapie zawierania umowy kredytu symulacje spłaty mają wyłącznie walor szacunkowy. Natomiast harmonogram kredytu jest cyklicznie aktualizowany stosownie do każdorazowej zmiany wartości oprocentowania.

Oprocentowanie okresowo stałe

Ostatnia z form oprocentowania kredytu, której już sama nazwa wskazuje na charakter hybrydowy. Oprocentowanie okresowo stałe posiada cechy zarówno kredytu o oprocentowaniu zmiennym jak i stałym. Umowa kredytu gwarantuje stałą wartość oprocentowania przez część okresu kredytowania, zazwyczaj kilka pierwszych lat. Od ustalonej w umowie daty, kredyt oprocentowany jest już stawką zmienną, której wymogi są zbieżne z zasadami regulacji postanowień o oprocentowaniu zmiennym.

Przy wyborze tego rodzaju kredytu, należy przeanalizować konsekwencje i ewentualne ryzyko wynikające ze wszystkich składowych składających się na parametry oprocentowania.

Poleć znajememu:

Najnowsze wpisy:

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.