fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Skutki wyroku TSUE dla Frankowiczów – największa obawa banków

pomoc złotówkowiczom

Według bankowców, wyrok TSUE w sprawie frankowiczów stanowi główne zagrożenie dla sektora bankowego, a większość badanych wyraziła pesymistyczne przewidywania dotyczące długoterminowych skutków tego orzeczenia dla polskich banków.

Frankowicze - Wyrok TSUE

W ocenie autorów raportu Związku Banków Polskich „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” zachowanie stabilności sektora bankowego stanowi kluczowy warunek rozwoju gospodarczego większości państw Unii Europejskiej. Głównym wyzwaniem dla tej stabilności w kontekście krajowym są konsekwencje finansowe związane z kredytami powiązanymi z kursem waluty obcej. Wyrok TSUE w sprawie C-520/21, który potwierdził pogląd rzecznika generalnego TSUE, wymaga dodatkowego zwiększenia tempa tworzenia rezerw.

 

Gdy zapytano bankowców o główne czynniki ryzyka dla stabilności sektora bankowego, to największym zagrożeniem w ocenie 38 proc. badanych było orzeczenie TSUE w sprawie frankowiczów. W drugiej kolejności pojawiał się wzrost liczby niespłacanych kredytów (19%), a na trzecim miejscu wprowadzenie wakacji kredytowych (16%).

TSUE frankowicze

Kredyty frankowe – ogromne straty dla banków

Zespół Badań i Analiz ZBP opracował symulację, aby zobrazować potencjalne konsekwencje unieważnienia umów po wyroku TSUE. W ramach tej analizy przyjęto dwa scenariusze: jeden referencyjny, a drugi szokowy. W scenariuszu referencyjnym zakłada się, że koszty związane z wadliwymi umowami CHF zostaną równomiernie rozłożone w latach 2023–2025, wynosząc rocznie 19,33 mld zł. Scenariusz szokowy zakłada natomiast, że kumulacja rezerw nastąpi w 2023 r. (25 mld zł), w 2024 roku poziom tworzonych rezerw spadnie do 20 mld zł, a w 2025 roku wyniesie 13 mld zł. Według analizy przeprowadzonej przez Zespół Badań i Analiz ZBP, łączne niedobory kapitałowe banków w okresie od 2023 do 2025 roku wyniosą od 83,17 do 99,86 mld zł.

Aktualna kondycja sektora bankowego

Pomimo ogromnych strat poniesionych przez banki z tytułu umów frankowych, według danych Narodowego Banku Polskiego, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. osiągnął poziom 15,63 mld zł, co oznacza wzrost o 49 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednakże w samym czerwcu tego roku sektor zanotował stratę netto wynoszącą 1,29 mld zł. Łączne przychody operacyjne netto w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 54,43 mld zł, co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody odsetkowe wzrosły o 66,3 proc. rok do roku, osiągając poziom 82,7 mld zł, podczas gdy koszty odsetkowe zwiększyły się o 210,9 proc., osiągając 31,8 mld zł.

Więcej informacji na portalu Parkiet.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.