Spłata kredytu.Czy złotówkowicze mogą dochodzić zwrotu pieniędzy od banku?

pomoc złotówkowiczom

Całkowita spłata kredytu złotowego nie powoduje ,że złotówkowicze tracą możliwość dochodzenia roszczeń od banku.  Oznacza to, że po spłacie kredytu klientom banków przysługuje zwrot pieniędzy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy. Spłata kredytu nie pozbawia kredytobiorcy możliwości skierowania sprawy na drogę sądową. To, że kredyt został spłacony nie oznacza, że niedozwolone zapisy umowne przestały być wadliwe. Sam fakt spłaty kredytu nie może być uznany za świadomą akceptację postanowień umowy kredytobiorcy na podstawie których dokonuje spłaty.

Spłata kredytu przez złotówkowiczów a niedozwolone zapisy w umowie kredytu

Przepisy o niedozwolonych zapisach w umowach kredytowych złotówkowiczów nie przewidują terminów, po upływie których klient banku traci możliwość do dochodzenia zwrotu pieniędzy.

Spłata kredytu

Możliwość dochodzenia zwrotu pieniędzy od banku ograniczają jedynie przepisy o przedawnieniu roszczeń
Te z kolei przewidują co do zasady 6-letni termin przedawnienia. Natomiast w przypadku roszczeń powstałych i nieprzedawnionych przed 09.07.2018 r. termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Czy przedawnienie liczone jest od daty spłaty kredytu złótówkowiczów?

Warto zwrócić uwagę na moment rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. W przypadku kredytobiorców może on zostać uzależniony przeważnie jednego elementu. Konkretnie od daty powzięcia świadomości co do niedozwolonego charakteru danego postanowienia umownego, stanowiącego podstawę jego roszczeń. W konsekwencji istnieją podstawy dla przyjęcia, iż 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚𝐰𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 zaczyna biec dopiero od momentu powzięcia przez złotówkowicza stosownej wiedzy na temat 𝐧𝐢𝐞𝐝𝐨𝐳𝐰𝐨𝐥𝐨𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐚𝐩𝐢𝐬𝐨́𝐰 𝐰 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐮.

Co ważne! Bez względu na to czy świadomość o istnieniu wadliwości umowy powstała w trakcie spłaty kredytu czy już po wygaśnięciu zobowiązania.

Poleć znajememu:

Najnowsze wpisy:

Wysokość raty kredytu hipotecznego

Co wpływa na wysokość raty kredytu?

Na wysokość raty kredytu wpływa wiele czynników, które wynikają bezpośrednio z umowy z bankiem. Co do zasady rata kredytu jest dwuskładnikowa, ponieważ zawiera w sobie

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.