fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Skutki stwierdzenia nieważności kredytu złotowego z powodu wadliwego mechanizmu zmiany oprocentowania

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu złotówkowego na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania jest możliwe. Bez względu na to jaka podstawa prawna została przyjęta za uzasadnienie orzeczenia sądowego, wiąże się to szeregiem ekonomicznych konsekwencji dla obu stron umowy kredytowej, którą unieważniono.

Skutki stwierdzenia nieważności kredytu złotówkowego

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu ma skutek od daty jej zawarcia. Oznacza to, że dokonywane przez „niedoszłego” kredytobiorcę płatności, mające stanowić spłatę wykorzystanego kredytu, są świadczeniami nienależnymi. Podobnie świadczeniem nienależnym jest w opisywanej sytuacji wypłata środków pieniężnych przez bank.

Przepisy art. 410 §1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. stanowią, że świadczenia nienależne (tu: zarówno kredytobiorcy jak i banku) podlegają zwrotowi. Każda ze stron powinna zwrócić drugiej, to co realnie otrzymała

Kredyt złotówkowy jak kredyt frankowy?

Na wstępie, należy założyć, że ustalenie nieważności umowy kredytu złotowego ma skutek „EX TUNC”, czyli od daty jej zawarcia. Oznacza to, że dokonywane przez „niedoszłego” (z uwagi na odpadnięcie podstawy dla stosunku prawnego umowy kredytu) kredytobiorcę płatności, mające stanowić spłatę wykorzystanego kredytu, są świadczeniami nienależnymi. Podobnie świadczeniem nienależnym jest w opisywanej 

 sytuacji wypłata środków pieniężnych przez bank (kwota udostępniana kredytobiorcy w dniu uruchomienia kredytu). Przepisy art. 410 §1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. stanowią, że świadczenia nienależne (tu: zarówno kredytobiorcy jak i banku) podlegają zwrotowi. Zarówno bank jak i kredytobiorca powinien zwrócić drugiej stronie, to co realnie otrzymał. Sytuacja złotówkowiczów jest bardzo podobna do spraw frankowiczów.

  • Kredyt złotowy
  • Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  • Wypłata pieniędzy przez bank

PRAWO BANKOWE - ustalenie nieważności umowy kredytu złotowego

Obowiązek zwrotu świadczeń przez obie „niedoszłe” strony umowy kredytu stanowią dwa odrębne zobowiązania restytucyjne. Zobowiązania stron do zwrotu otrzymanych nienależnie świadczeń są zatem od siebie niezależne, co przedstawiciele doktryny nazywają teorią dwóch kondykcji. W uchwale z dnia 16.02.2021 r. w sprawie III CZP 11/20 Sąd Najwyższy przesądził, że stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.

Oprócz podstawy do wzajemnego rozliczenia się stron ( bank, kredytobiorca ), unieważnienie umowy kredytowej oznacza odpadnięcie podstawy obowiązków przekraczających spłatę rat kredytu, a stanowiących obligatoryjne zabezpieczenie zobowiązania. Mowa tu m.in. o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na wypadek śmierci lub utraty pracy, czy wreszcie zabezpieczenia spłaty kredytu takie jak hipoteka, czy weksel.

Najnowsze wpisy:

kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Kredytobiorcy często poszukują sposobów na obniżenie kosztów swoich zobowiązań finansowych, z nadzieją na uzyskanie lepszych warunków spłaty. Wśród różnych metod, które mogą im pomóc znajduje

TSUE PONOWNIE PO STRONIE FRANKOWICZÓW

Wczoraj, 8 maja 2023r., Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabrał głos w sprawie C-424/22, co wpłynie na dalsze losy Frankowiczów. Orzeczenie odnosi się do kwestii zarzutu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.