fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Wyrok TSUE w polskich sprawach

Co oznacza dla frankowiczów wyrok TSUE? Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wrześniu pozbawił banki argumentów w sporach z swoimi kredytobiorcami? Co to oznacza dla kredytobiorców w ich sprawach?

Polacy z kredytem frankowym

Wyrok TSUE w polskich sprawach frankowych od C-80/21 do C-82/21 z dnia 8 września 2022 r. odnosi się do wykładni Dyrektywy 93/13/EWG w sprawie wszystkich konsumentów i powinien być stosowany również w sporach wykraczających kwestie umów kredytu z przeliczeniem do waluty obcej. Wnioski płynące z ww. orzeczenia mają charakter uniwersalny i dają kolejne argumenty kredytobiorcom złotowym w zakresie oceny zgodności z prawem umów kredytów złotowych, możliwości ich uzupełniania oraz terminu na zgłoszenie żądań względem banku.

Wyrok TSUE wskazuje na konieczność traktowania poszczególnych warunków umowy kredytu jako całości – spójnego i zależnego od siebie mechanizmu. Sąd rozpoznający sprawę został zobowiązany do badania, czy ewentualna próba usunięcia wadliwych fragmentów postanowienia będzie skutkowała zmianą istoty umowy.
wrześniowy Wyrok TSUE w polskich sprawach 8 .09.2022 C-80/21 do C-82/21
Ponadto, potwierdzono brak możliwości uzupełniania nieważnej umowy kredytu przepisem dyspozytywnym prawa krajowego lub też jej wykładnią (sądową interpretacją pierwotnych intencji stron umowy). Jeśli po usunięciu nieuczciwych postanowień umowa może zostać uznana za nieważną, a konsument wyraża na to zgodę, Sąd nie może uzupełniać wadliwych postanowień umowy w celu jej dalszego wykonywania.

Wreszcie, TSUE zaakceptował możliwość rozpoczęcia liczenia terminu przedawnienia od daty powzięcia przez kredytobiorcę wiedzy o nieuczciwym charakterze umowy. Przeciwną koncepcję uznano za niewystarczającą dla ochrony interesów konsumenta, co oznaczałby, że część roszczeń kredytobiorcy uległaby przedawnieniu przed datą powzięcia przez niego informacji o wadliwości umowy.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.