fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Co wpływa na wysokość raty kredytu?

pomoc złotówkowiczom

Na wysokość raty kredytu wpływa wiele czynników, które wynikają bezpośrednio z umowy z bankiem. Co do zasady rata kredytu jest dwuskładnikowa, ponieważ zawiera w sobie część kapitałową i część odsetkową. Część kapitałowa umowy kredytowej odpowiada za zwrot udostępnionego kapitału kredytu. Z kolei część odsetkowa odpowiada za wynagrodzenie banku z tytułu korzystania z kapitału, który został udostępniony kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytu.

Wysokość raty kredytu zależy od wyboru rodzaju rat

Proporcje obu części (kapitałowa i odsetkowa) w łącznej wysokości raty zależą od wyboru rodzaju rat:

  • równe raty kredytu
  • raty malejące kredytu
Wysokość raty kredytu hipotecznego

W przypadku równych rat przez cały okres spłaty umowy kredytowej kredytobiorca wpłaca stałą kwotę. W tym część kapitałowa nie ulega zmianie, a część odsetkowa również nie będzie się różnić, pod warunkiem braku wahań wskaźnika referencyjnego.
Wysokość rat kredytu
przy wyborze rat malejących naliczana jest w inny sposób. Część kapitałowa jest w tym wariancie na stałym poziomie. Część odsetkowa naliczana od pozostałego do spłaty kapitału systematycznie się zmniejsza.  Wpływa to na zmniejszenie się wysokości raty kredytu.

Warto wiedzieć - wysokość raty kredytu

Jeżeli wybierzesz 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭 𝐳𝐞 𝐳𝐦𝐢𝐞𝐧𝐧𝐲𝐦 𝐨𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞𝐦, w ramach części odsetkowej istotną rolę odgrywają dwa elementy. Marża banku, która zazwyczaj znajduje się na stałym poziomie, oraz element zmienny jakim jest wskaźnik referencyjny. Dodatkowo, wraz z ratą często płacimy składki wynikające z dodatkowych produktów ubezpieczeniowych, do których zobowiązuje nas 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐚 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐮. Mowa tu o ubezpieczeniu na życie lub ubezpieczeniu kredytowanej nieruchomości. Wysokość składki uzupełniającej 𝐫𝐚𝐭𝐲 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐮 wynika z sumy ubezpieczenia, który często związany jest z pozostałym do spłaty kapitałem kredytu.

Czas ma wpływ na wysokość raty kredytu

Ostatni element z jakim należy się liczyć przy kalkulacji rat kredytu, to czas. Mowa tu o prostej zależności – im krótszy okres kredytowania tym wyższa rata kredytu, jak również im dłuższy okres kredytu, tym większą część rat stanowi część odsetkowa.

Czy nadpłata umowy kredytowej wpływa na wysokość raty kredytu?

Jako, że część odsetkowa raty jest ściśle powiązana ze stopniem spłaty kapitału każda nadpłata kapitału kredytu powinna aktualizować harmonogram rat i w konsekwencji powodować ich obniżenie. Ewentualnie, konsekwencją nadpłaty może być utrzymanie wysokości rat na podobnym poziomie, ale w zamian skrócenie okresu kredytowania.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.