fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Jakie są 3 możliwe rozstrzygnięcia sądu II instancji?

pomoc złotówkowiczom

Sprawy Frankowiczów w ostatnich latach zdominowały polskie sądy. Zapadające wyroki sądów II instancji są w znacznej większości korzystne dla Frankowiczów. Jednak rozstrzygnięcia tego typu spraw mogą być różne. Na poniższych przykładach wyjaśnimy najistotniejsze różnice.

1) Oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku I instancji, rozliczenie z bankiem

Przykład:

Wyrok I instancji: ustalenie nieważności umowy kredytu oraz zasądzenie kwoty pieniężnej na rzecz frankowicza.

Bank składa apelację, która zostaje oddalona w całości.

Efekt: umowa kredytu prawomocnie nieważna, kredytobiorca może domagać się zwrotu zasądzonych kwot ze strony banku.

Spór o waloryzację. TSUE wyda orzeczenie.

2) Uwzględnienie apelacji z jednoczesną zmianą treści wyroku 1 instancji, rozliczenie z bankiem.

Przykład:

Wyrok I instancji: oddalenie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenie nadpłat wynikających z odfrankowienia umowy kredytu.

Frankowicz składa apelację, która zostaje uwzględniona w całości wraz z jednoczesną zmianą wyroku poprzez ustalenie nieważności umowy kredytu oraz zasądzenie pełnych kwot dochodzonych pozwem.

Efekt: umowa kredytu prawomocnie nieważna, kredytobiorca może domagać się zwrotu zasądzonych kwot ze strony banku.

3) Uwzględnienie apelacji bez zmiany treści wyroku, natomiast z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania przed sądem 1 instancji (powtórzenie postępowania).

Przykład:

Wyrok I instancji: oddalenie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz kwot dochodzonych przez kredytobiorcę.

Frankowicz składa apelację, która zostaje uwzględniona w całości wraz z jednoczesnym przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania ze wskazaniem na konieczność ponownego zbadania przez sąd I instancji kwestii abuzywności postanowień umowy kredytu.

Efekt: sprawa na powrót trafia do rozpoznania przed sąd I instancji, który stosując się do wskazówek sądu apelacyjnego ponownie wyda wyrok, który będzie mógł być po raz kolejny zaskarżony ewentualną apelacją.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.