fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Kiedy sprawy Frankowiczów trafiają do TSUE?

Najbardziej znani polscy frankowicze, Państwo Dziubak, nieoczekiwanie stali się medialnymi postaciami po wszczęciu batalii sądowej z bankiem. Ich sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy wiesz kiedy sprawy frankowe trafiają przed TSUE?

Czym są pytania prejudycjalne?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pełni funkcję sądowniczą w ramach Unii Europejskiej i nadzoruje przestrzeganie prawa europejskiego przez sądy krajowe. Pytanie prejudycjalne to zapytanie prawne skierowane przez sędzie krajowego. Pytania mają na celu uzyskanie wytycznych w konkretnej sprawie. Najczęstszym przedmiotem tych pytań są rozporządzenia, dyrektywy czy decyzje. Jeśli chodzi o aspekty istotne dla konsumentów, w tym frankowiczów, warto zwrócić uwagę na dyrektywę 93/13 dotyczącą nieuczciwych warunków umów konsumenckich.

Czym są pytania prejudycjalne?

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może być zadane wyłącznie przez sędziego. Inicjatywa może pochodzić albo z urzędu, czyli z własnej inicjatywy sędziego, albo z inicjatywy jednej ze stron postępowania. Jednak to sędzia formułuje i przesyła pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie to powinno dotyczyć interpretacji lub ważności przepisu unijnego i nie może zawierać prośby o rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, w której dany sędzia jest zaangażowany. Ponadto, pytanie nie może dotyczyć interpretacji ani ważności przepisu krajowego, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się wyłącznie przepisami prawa unijnego. Poprzez skierowanie pytania do Trybunału, sędzia rozpoczyna nowe postępowanie na szczeblu europejskim, a sprawa otrzymuje odrębną europejską sygnaturę.

Wyrok TSUE

Z czym wiąże się rozpoczęcie procedury prejudycjalnej przez TSUE?

Po przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, strony postępowania przed sądem polskim otrzymują informację o przekazaniu sprawy i rozpoczęciu procedury prejudycjalnej. Mają także możliwość skierowania do Trybunału Sprawiedliwości swoich pism w sprawie. Co interesujące, tego rodzaju pisma można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego systemu internetowego.

Co się dzieje ze sprawą, w której sędzia zadał pytania do TSUE aż do momentu otrzymania Orzeczenia?

Mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Po pierwsze, istnieje możliwość zawieszenia całego postępowania do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości w kwestii zadawanego pytania. Alternatywnie, postępowanie może kontynuować się jedynie w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z pytaniem i jego podstawami. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udziela odpowiedzi na pytanie prejudycjalne w formie wyroku. W niektórych przypadkach może poprzedzić go rozprawa lub opinia rzecznika generalnego Trybunału, w zależności od uznania Trybunału. Decyzja o zastosowaniu tych elementów w danej sprawie zależy od stopnia skomplikowania i unikatowości tematyki, którą rozpatruje Trybunał.

trybunał

Postępowanie przed TSUE a postępowanie przed sądami krajowymi - różnice

To, co wyróżnia postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej od postępowań toczących się przed sądami w Polsce, zarówno powszechnymi, jak i Sądem Najwyższym, to poziom dostępności do publikacji Trybunału. Strona internetowa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umożliwia dostęp do harmonogramu rozpraw oraz treści wyroków wydawanych przez Trybunał. Co więcej, interesująco, strona ta umożliwia udział w transmisjach na żywo publikowanych orzeczeń TSUE.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.