Siłą Kancelarii jest jej Zespół, który tworzą doświadczeni Prawnicy specjalizujący się w sporach przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

ANALIZA DOKUMENTACJI

zgromadzenie i analiza pełnej dokumentacji bankowej, przeprowadzenie wywiadu na temat okoliczności towarzyszącej zawarciu i spłacie kredytu.

OSZACOWANIE ROSZCZEŃ

oszacowanie przysługujących kredytobiorcy roszczeń.

REKLAMACJA DO BANKU

postępowanie reklamacyjne przed bankiem celem wyczerpania polubownego sposobu rozwiązywania sporów.

POSTĘPOWANIE W SĄDZIE

postępowanie sądowe w I i II instancji, w tym reprezentacja Klientów na każdym posiedzeniu sądu.

PRAWOMOCNY WYROK

realizacja prawomocnego wyroku, w tym ewentualne postępowanie egzekucyjne względem banku, pomoc przy złożeniu wniosku o wykreślenie zabezpieczeń.

ROSZCZENIA
BANKU

Na każdym etapie, zapewniamy wsparcie w razie ewentualnych roszczeń ze strony banku kierowanych wobec Państwa z tytułu zwrotu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.
extra

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę sprawy.

Sprawdzałeś zapisy swojej umowy?

Kredyty złotowe zaciągnęło blisko 400 tys. osób. Czy wszyscy z nich wiedzą, które zapisy mogą być niezgodne z prawem? Pomagamy kredytobiorcom i pożyczkobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotówkach. Eksperci z Kancelarii dokładnie oszacują roszczenia, jakie Ci przysługują np. w kwestii unieważnienia Twojej umowy kredytowej zawartej w złotwówkach. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

Proste kroki do wolności

Sprawdzimy, jaką masz umowę

Umowa kredytu z klauzulą dowolnej zmiany oprocentowania.

Niektóre umowy kredytów złotowych, w szczególności oferowane w latach:

2004-2008

posiadają w swej treści nieuczciwe zapisy dotyczące zasad zmiany oprocentowania. Stosowane przez banki postanowienia pozwalają na dowolną i nieweryfikowalną przez kredytobiorcę zmianę wysokości oprocentowania. Kancelaria oferuje swoją pomoc w dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek zawarcia i wykonywania powyższych umów, w tym stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zwrotu spełnionych świadczeń na rzecz banku.

Umowa kredytu na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności

Umowy kredytu PKO występujące pod potoczną nazwą „Alicja” udzielane w latach:

1995-1998

oparte są o nieuczciwy mechanizm spłaty zobowiązania, uznawany za sprzeczny z naturą umowy kredytu. Wieloaspektowe wady konstrukcyjne omawianego typu umowy istotnie oddziałują na sytuację kredytobiorcy, powodując stale narastającą wysokość zobowiązania. Kancelaria oferuje swoją pomoc w dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek zawarcia i wykonywania powyższych umów, w tym stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zwrotu spełnionych świadczeń na rzecz banku.

Umowa kredytu hipotecznego w złotówkach​

Umowa kredytu złotowego spoza wymienionych ram czasowych, zmieniona aneksem w trakcie spłaty lub całkowicie spłacona? Pozostałe umowy o kredyt hipoteczny w złotówkach.

Inne

Samodzielna analiza umowy kredytu jest niezwykle trudna, stąd w razie braku pewności co do oceny zapisów umowy, polecamy skorzystanie z bezpłatnej pomocy naszej Kancelarii. Podstawową zasadą jaką kierujemy się podczas analizy jest weryfikacja pierwotnego tekstu umowy kredytu oraz okoliczności towarzyszących jej zawarciu. 

Twoi eksperci w sporze z bankiem

Komunikacja to podstawa​

kredyt_hipoteczny w zlotowkach 1995-1999

Dzień dobry, porozmawiajmy

Podobnie jak w zobowiązaniach frankowych, w wielu umowach kredytów złotowych widzimy niedozwolone zapisy dotyczące zasad zmiany oprocentowania i odroczenia spłaty należności.
Nie wiesz jaką masz umowę? Nie masz pewności czy zapisy znajdujące się w Twojej umowie są uczciwe? Skontaktuj się z Kancelarią, dokładnie przeanalizujemy treść dokumentów, jak również istotne okoliczności wpływające na możliwość dochodzenia roszczeń ze strony banku. W zrozumiały sposób przedstawimy Ci konkretne rekomendacje i wyliczymy wysokość przysługującego roszczenia. Na każdym etapie współpracy jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Jaką masz umowę

Kredytobiorcy często nie wiedzą czy ich umowa jest zgodna z przepisami, nie są świadomi przysługujących im roszczeń. To co zauważają, to szybki wzrost raty kredytu lub niezrozumiały sposób naliczania opłat bankowych. Pomożemy Ci, sprawdzimy każdy zapis Twojej umowy kredytu.

Bezpieczeństwo

Jakie ryzyko ponosisz korzystając z naszej pomocy przy analizie dokumentów? Żadne. Analiza jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o prowadzenie sprawy. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych.

Chcemy wygrać

Po weryfikacji umowy, przekażemy Ci jasną rekomendację możliwości poprowadzenia sprawy oraz dowiesz się jakie są szanse i ryzyka dochodzenia roszczeń ze strony banku. Chcemy abyś wygrał, Twoje zwycięstwo jest naszym sukcesem!

Twoja rata kredytu jest poza skalą?

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE! Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Zamów szybki kontakt:
BEZPŁATNIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.