fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Biznes

Przedsiębiorca z kredytem frankowym

Firma posiada kredyt we frankach? Przedsiębiorcy posiadający kredyt hipoteczny we frankach mają już przetartą drogę przez frankowiczów indywidualnych. Sprawdź, co możemy zrobić w Twojej sprawie.

Klient indywidualny

Kredyt we frankach

Posiadasz kredyt we frankach, który przeznaczyłeś na cele prywatne? Wielu kredytobiorców udowodniło, że można wygrać z bankiem. Skorzystaj z naszego doświadczenia w pomocy Konsumentom.

Klient indywidualny

Sankcja Kredytu Darmowego - Kredyt/pożyczka konsumencka

Konsument, w którego umowie pożyczki/kredytu znajdują się zapisy niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim, ma prawo skorzystać z sankcji kredytu darmowego i dzięki zastosowaniu tej sankcji, ma możliwość spłaty kredytu jedynie w zakresie uzyskanego kapitału, a tym samym może odzyskać od kredytodawcy wszystkie zapłacone koszty (m.in prowizje i odsetki).

Klient indywidualny

Kredyt w złotówkach

Posiadasz kredyt w złotówkach? Jeśli Twoja umowa posiada zapis który przyznaje bankowi prawo do dowolnej zmiany wysokości oprocentowania – zmiana oprocentowania dokonywana decyzją zarządu banku (klauzula zmiennego oprocentowania), to znaczy że Twoja umowa posiada nieuczciwe zapisy. Sprawdź aby mieć pewność.

ANALIZA DOKUMENTACJI

zgromadzenie i analiza pełnej dokumentacji bankowej, przeprowadzenie wywiadu na temat okoliczności towarzyszącej zawarciu i spłacie kredytu.

OSZACOWANIE ROSZCZEŃ

oszacowanie przysługujących kredytobiorcy roszczeń.

NEGOCJACJE

podjęcie próby polubownego zakończenia sporu z bankiem

POSTĘPOWANIE W SĄDZIE

postępowanie sądowe w I i II instancji, w tym reprezentacja Klientów na każdym posiedzeniu sądu.

PRAWOMOCNY WYROK

realizacja prawomocnego wyroku, w tym ewentualne postępowanie egzekucyjne względem banku, pomoc przy złożeniu wniosku o wykreślenie zabezpieczeń.

ROSZCZENIA
BANKU

Na każdym etapie, zapewniamy wsparcie w razie ewentualnych roszczeń ze strony banku kierowanych wobec Państwa z tytułu zwrotu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.
extra

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę sprawy.

Sprawdzałeś zapisy swojej umowy?

Kredyty złotowe zaciągnęło blisko 400 tys. osób. Czy wszyscy z nich wiedzą, które zapisy mogą być niezgodne z prawem? Pomagamy kredytobiorcom i pożyczkobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotówkach. Eksperci z Kancelarii dokładnie oszacują roszczenia, jakie Ci przysługują np. w kwestii unieważnienia Twojej umowy kredytowej zawartej w złotwówkach. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

Proste kroki do wolności

Sprawdzimy, jaką masz umowę

Inwestycyjny kredyt frankowy

zakup nieruchomości rekreacyjnej/na wynajem/dla najbliższych, zakup akcji lub obligacji jako prywatna lokata oszczędności

Kredyt indeksowany lub denominowany.

Ochrona prawna dedykowana konsumentom obejmuje również umowy kredytu wykraczające poza zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Szczegółowa analiza okoliczności sprawy pomoże ocenić możliwości prawne dochodzenia roszczeń ze strony banku.”

Kredyt frankowy na zaspokojenie prywatnych potrzeb

zakup/remont nieruchomości na własne potrzeby, inne cele konsumpcyjne

Kredyt indeksowany lub denominowany.

Zapisy umowne, określające zasady przeliczenia kredytu lub pożyczki do waluty obcej mogą być uznane za abuzywne postanowienia umowne. Taka ocena zapisów umowy powoduje, że stają się one bezskuteczne wobec konsumenta.

Umowa kredytu z klauzulą dowolnej zmiany oprocentowania.

Niektóre umowy kredytów złotowych, w szczególności oferowane w latach:

2004-2008

posiadają w swej treści nieuczciwe zapisy dotyczące zasad zmiany oprocentowania. Stosowane przez banki postanowienia pozwalają na dowolną i nieweryfikowalną przez kredytobiorcę zmianę wysokości oprocentowania. Kancelaria oferuje swoją pomoc w dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek zawarcia i wykonywania powyższych umów, w tym stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zwrotu spełnionych świadczeń na rzecz banku.

Umowa kredytu na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności

Umowy kredytu PKO występujące pod potoczną nazwą „Alicja” udzielane w latach:

1995-1998

oparte są o nieuczciwy mechanizm spłaty zobowiązania, uznawany za sprzeczny z naturą umowy kredytu. Wieloaspektowe wady konstrukcyjne omawianego typu umowy istotnie oddziałują na sytuację kredytobiorcy, powodując stale narastającą wysokość zobowiązania. Kancelaria oferuje swoją pomoc w dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek zawarcia i wykonywania powyższych umów, w tym stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zwrotu spełnionych świadczeń na rzecz banku.

Umowa kredytu hipotecznego w złotówkach​

Umowa kredytu złotowego spoza wymienionych ram czasowych, zmieniona aneksem w trakcie spłaty lub całkowicie spłacona? Pozostałe umowy o kredyt hipoteczny w złotówkach.

Inne

Samodzielna analiza umowy kredytu jest niezwykle trudna, stąd w razie braku pewności co do oceny zapisów umowy, polecamy skorzystanie z bezpłatnej pomocy naszej Kancelarii. Podstawową zasadą jaką kierujemy się podczas analizy jest weryfikacja pierwotnego tekstu umowy kredytu oraz okoliczności towarzyszących jej zawarciu. 

Kredyt frankowy zawarty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

jednoosobowa działalność gospodarcza/ spółka cywilna/ spółka osobowa/ spółka kapitałowa

kredyt indeksowany lub denominowany

Pomimo różnic w sytuacji prawnej konsumentów i przedsiębiorców, firmowe umowy frankowe również można skutecznie podważać przed sądem. Umowy kredytu zawierające zapisy umożliwiające bankom dowolne przeliczanie zobowiązania kredytobiorcy do waluty obcej naruszają podstawowe zasady prawa zobowiązań, co może skutkować stwierdzeniem nieważności umowy kredytu.

Kredyt/pożyczka konsumencka – Sankcja Kredytu Darmowego

Warunki jakie musi spełniać umowa:

  • Kwota pożyczki/kredytu nie może przekroczyć 255.500,00 zł
  • Umowa kredytu/pożyczki powinna być zawarta po 18.12.2011 r.
  • Umowa kredytu hipotecznego powinna być zawarta po 18.12.2011 r. a przed 22.07.2017 r.
  • Kredyt/pożyczka nie była powiązana z działalnością gospodarczą  
  • Zamknięcie/spłata kredytu nastąpiła nie później niż 11 miesięcy przed poddaniem jej analizie

 

Twoi eksperci w sporze z bankiem

Komunikacja to podstawa​

kredyt_hipoteczny w zlotowkach 1995-1999

Dzień dobry, porozmawiajmy

Nie wiesz jaką masz umowę? Nie masz pewności czy zapisy znajdujące się w Twojej umowie są uczciwe? Skontaktuj się z Kancelarią, dokładnie przeanalizujemy treść dokumentów, jak również istotne okoliczności wpływające na możliwość dochodzenia roszczeń ze strony banku. W zrozumiały sposób przedstawimy Ci konkretne rekomendacje i wyliczymy wysokość przysługującego roszczenia. Na każdym etapie współpracy jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Jaką masz umowę

Kredytobiorcy często nie wiedzą czy ich umowa jest zgodna z przepisami, nie są świadomi przysługujących im roszczeń. To co zauważają, to szybki wzrost raty kredytu lub niezrozumiały sposób naliczania opłat bankowych. Pomożemy Ci, sprawdzimy każdy zapis Twojej umowy kredytu.

Bezpieczeństwo

Jakie ryzyko ponosisz korzystając z naszej pomocy przy analizie dokumentów? Żadne. Analiza jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o prowadzenie sprawy. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych.

Chcemy wygrać

Po weryfikacji umowy, przekażemy Ci jasną rekomendację możliwości poprowadzenia sprawy oraz dowiesz się jakie są szanse i ryzyka dochodzenia roszczeń ze strony banku. Chcemy abyś wygrał, Twoje zwycięstwo jest naszym sukcesem!

Twoja rata kredytu jest poza skalą?

Masz kredyt? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE! Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Zamów szybki kontakt:
BEZPŁATNIE

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.