fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Sankcja kredytu darmowego 2024 – jak działa?

W ostatnim czasie zauważa się wzrost zainteresowania potencjalnymi korzyściami dostępnymi dla jednostek korzystających z kredytów konsumenckich. Chodzi m.in. o  kredyty gotówkowe. Czy jednak osoby, które zaciągnęły tego typu zobowiązania, mają prawo do roszczeń wobec instytucji finansowych udzielających kredytów? Zwłaszcza w zakresie roszczeń związanych z Sankcją Kredytu Darmowego?

Korzyści dla kredytobiorców - o kim mowa?

Roszczenia, o których mowa, odnoszą się do kredytobiorców korzystających z tzw. kredytów konsumenckich, czyli kredytów zawartych po 18 grudnia 2011 roku o wartości nie przekraczającej 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Dodatkowo, możliwe jest rozpatrzenie roszczeń także w przypadku kredytów o wyższej kwocie, o ile spełnione są określone warunki, tj. kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką i został przeznaczony na remont mieszkania lub domu.

Sankcja kredytu darmowego - skąd te precyzyjne wytyczne?

Takie uprawnienia kredytobiorców wynikają bezpośrednio z przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim, która została wprowadzona w życie w grudniu 2011 roku. Pojęcie umowy o kredyt konsumencki obejmuje tutaj kredyty gotówkowe, kredyty związane z walutą krajową, nowe kredyty samochodowe oraz kredyty odnawialne. Wszystkie te rodzaje kredytów podlegają określonym regulacjom i ochronie przewidzianej przez ustawodawstwo.

sankcja kredytu darmowego 2024

Czym właściwie jest Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem bezpośrednio wskazanym w ustawie o kredycie konsumenckim. Co ciekawe, sankcja ta istniała również w nieobowiązującej już ustawie o kredycie konsumenckim z 2001 roku. Warto zauważyć, że nie jest to nowość w naszym porządku prawnym. Niestety jednak wydaje się, że jest to uprawnienie, które po pierwsze rzadko jest wykorzystywane przez konsumentów, a po drugie, często jest im nieznane. Ustawa wyraźnie określa, że w przypadku spełnienia określonych warunków, konsument korzystający z sankcji kredytu darmowego ma możliwość spłacenia kredytu bez naliczania odsetek i bez dodatkowych kosztów.

SKD - kredytobiorca zwraca kredyt bez odsetek i bez kosztów

Sankcja kredytu darmowego działa wstecz, czyli zaczynając od dnia zawarcia umowy kredytowej. Kredytobiorca, który skorzysta z tej sankcji, ma możliwość żądania zwrotu dotychczas zapłaconych odsetek i innych kosztów, które zostały poniesione w związku z kredytem. Co istotne, od tego momentu kredytobiorca będzie mógł spłacać kredyt jedynie w zakresie udostępnionego mu kapitału, a zatem z pominięciem odsetek. Oznacza to, że całość raty odsetkowej odpada, co prowadzi do znaczącego obniżenia miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy.

frankowicze wyroki

Ramy czasowe, w których konsument może wystąpić ze swoim roszczeniem do banku - SKD

Konsument kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego od chwili zawarcia umowy kredytowej, jednakże maksymalnie do roku czasu od dnia wykonania tej umowy. Oznacza to, że konsument może podjąć decyzję o skorzystaniu z tej sankcji w trakcie trwania umowy kredytowej, ale nie później niż rok od momentu jej wykonania.

Jak konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego i kiedy?

Aby konsument mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konieczne jest odnalezienie w umowie pewnych rodzajów naruszeń ze strony kredytodawcy. Ustawa jasno określa obowiązki kredytodawcy oraz wymogi, jakie muszą być spełnione w umowie kredytowej. Jeśli konsument zidentyfikuje takie naruszenia w swojej umowie, to stanowi to podstawę do skorzystania z sankcji. Kolejnym etapem jest złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Oświadczenie to powinno zawierać precyzyjne informacje dotyczące naruszeń w umowie oraz zamiaru konsumenta do skorzystania z przysługującego mu prawa do zwrotu odsetek i kosztów.

Sankcja kredytu darmowego 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat sankcji kredytu darmowego w 2024 roku? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów i dowiedz się, czy możesz odzyskać swoje pieniądze. Bezpłatnie dokonamy analizy Twojej umowy i przeprowadzimy niezobowiązujące oszacowanie Twoich możliwości. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z oferty.

Najnowsze wpisy:

kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Kredytobiorcy często poszukują sposobów na obniżenie kosztów swoich zobowiązań finansowych, z nadzieją na uzyskanie lepszych warunków spłaty. Wśród różnych metod, które mogą im pomóc znajduje

TSUE PONOWNIE PO STRONIE FRANKOWICZÓW

Wczoraj, 8 maja 2023r., Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabrał głos w sprawie C-424/22, co wpłynie na dalsze losy Frankowiczów. Orzeczenie odnosi się do kwestii zarzutu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.