fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Zespół Ekspertów

Kancelaria

Przygotowanie do procesu

Pomoc w skompletowaniu dokumentacji, szczegółowa analiza, opracowanie strategii i oszacowanie wysokości roszczeń, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed bankiem.

Proces sądowy

Przeprowadzenie Klienta przez każdy etap postępowania sądowego, zaangażowanie Klienta ograniczone do minimum.

Nasz cel

Potwierdzenie nieważności umowy kredytu, brak konieczności dalszej spłaty, rozliczenie z bankiem, zwolnienie zabezpieczeń. Spokojna przyszłość naszych Klientów.

Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu specjalizuje się w reprezentowaniu kredytobiorców w sporach przeciwko instytucjom finansowym. Kancelaria zapewnia kompleksową reprezentację Klientów przed sądami w całej Polsce. Siłą Kancelarii jest jej Zespół, który tworzą zaangażowani i doświadczeni pełnomocnicy, zapewniając najwyższą staranność podczas prowadzenia sprawy.

“Istnieje bardzo dużo analogii jeśli chodzi o sytuację prawną frankowiczów i złotówkowiczów.”

radca prawny Emil Mędrecki

W czerwcu, podobnie jak w marcu, zaplanowana liczba terminów przekroczyła liczbę 2000 dla GK VOTUM. Aktualnie otrzymano zawiadomienie o posiedzeniach w 2068 postępowaniach sądowych przeciwko bankom.
GK VOTUM
Emil Mędrecki kancelaria frankowa

Emil Mędrecki

Komplementariusz, Wspólnik Zarządzający

Radca prawny, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Medrecki & Partners Law Office. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (organizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu Floryda). Od 2010 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zdobywał w jednej z największych Kancelarii Prawnych na Dolnym Śląsku reprezentując jako pełnomocnik Klientów w sporach z instytucjami finansowymi oraz pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 2019 r. – 2022 wpisany również na listę Prawników Zagranicznych w Czechach oraz na Słowacji (European Lawyer). W wolnych chwilach spaceruje po górach, jeździ na rowerze i gra w tenisa.

Radca prawny Katarzyna Wilk Frankowicze 2023

Katarzyna Wilk

Komplementariusz, Wspólnik Zarządzający​

Radca Prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, w 2017 r. z wyróżnieniem zdała egzamin radcowski. Aktualnie wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2012 r. praktykuje w zakresie prawa i postępowania cywilnego, świadcząc pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Od 2018 r. specjalizuje się w sporach sądowych przeciwko instytucjom finansowym, w szczególności z zakresu ochrony praw konsumentów. Wolne chwile wykorzystuje na podróże i  jazdę na rowerze.

Aleksandra Jakubowska Pomoc prawna kredytobiorcom

Aleksandra Jakubowska

Dyrektor Kancelarii

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja oraz studiów magisterskich prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia Kierownik zespołu – team leader na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zdobywała w największych kancelariach w województwie dolnośląskim i lubuskim. Od początku kariery zawodowej skupia swoje zainteresowania na tematyce szeroko pojętego prawa cywilnego. Od kilku lat zajmuje się tematyką bankową związaną z dochodzeniem roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Posiada również bogate doświadczenie procesowe. Prywatnie sięga po dobry kryminał.
Joanna Bartnikiewicz-Bagińska kancelaria prawna

Joanna Bartnikiewicz-Bagińska

Zastępca Dyrektora Kancelarii

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada również doświadczenie w innych dziedzinach prawa, takich jak prawo pracy, prawo rodzinne czy prawo handlowe. Prywatnie miłośniczka zwierząt i podróży.

frankowicze kancelaria

Ewa Uzar

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie radcowskim, od 2016 r. jest wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła również kurs Legal English i Practice (Toles Higher). Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z wiodącymi wrocławskimi kancelariami, przede wszystkim w zakresie obsługi przedsiębiorców i spółek z branży budowlanej, a także osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego, spółek, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz prawa administracyjnego. Od 2019 r. związana z Kancelariami z Grupy Kapitałowej VOTUM. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych. Prywatnie pasjonatka podróży, projektowania wnętrz i ogrodnictwa.

Magdalena Wiklińska kancelaria pozew frankowy

Magdalena Wiklińska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała w renomowanych wrocławskich kancelariach, zajmując się m.in. obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych. Od 2018 roku specjalizuje się w zakresie roszczeń konsumentów wynikających z umów kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. Prywatnie interesuje się motoryzacją i enologią.

Marta Prach kredyt CHF

Marta Prach

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich prawa na Uniwersytecie Opolskim. Aplikację odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie złożyła egzamin radcowski i uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz ukończyła studia doktoranckie III stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego. Badania w ramach dysertacji doktorskiej prowadzi w obszarze ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach w województwie dolnośląskim i opolskim. Od początku kariery zawodowej skupia swoje zainteresowania na tematyce szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz cywilnego. Od kilku lat zajmuje się tematyką bankową związaną z dochodzeniem roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami waloryzowanymi do waluty obcej – franka szwajcarskiego. W Kancelarii zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Prywatnie miłośniczka zwierząt, sportu oraz języków romańskich.

Karolina Petka kredyty we frankach

Karolina Petka

Adwokat, Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie na kierunku prawo. W latach 2014-2016 odbyła aplikację adwokacką, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego w roku 2017. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Aktualnie praktykuje głównie w sprawach roszczeń konsumentów dochodzonych od podmiotów rynku finansowego powstałych na tle umów kredytowych powiązanych z walutą obcą. Uwzględniając obszar swoich zainteresowań, praktykuje również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego. Prywatnie pasjonat dobrej książki oraz wędrówek górskich po bieszczadzkich szlakach.

Adam Tchórzewski kancelaria frankowa lublin

Adam Tchórzewski

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2021 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Stypendysta  europejskiego konkursu dla studentów prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2016 roku współpracując z wiodącymi lubelskimi kancelariami. Dzięki wieloletniej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność transgraniczną świadczy obsługę prawną również w języku angielskim. W ostatnich latach zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z dochodzeniem roszczeń od instytucji rynku finansowego. Prywatnie pasjonat motoryzacji.

SKD nieuczciwe zapisy w umowach kredytowych

Karolina Wysmułek

Radca Prawny, Koordynator Projektu Sankcja Kredytu Darmowego

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracę związaną z obsługą prawną zarówno dużych instytucji, przedsiębiorców jak i konsumentów rozpoczęła w 2010 roku. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy i prawa handlowego. Od 2019 roku zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego.

Piotr Sobczak

Piotr Sobczak

Radca Prawny, Koordynator Zespołu Wsparcia Merytorycznego

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie w 2013 r. złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach budżetowych i renomowanych kancelariach w województwie dolnośląskim, szczególnie w zakresie obsługi spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa zobowiązań i odpowiedzialności cywilnoprawnej za czyny niedozwolone. Od 2019 r. specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów oraz reprezentuje ich w sporach z instytucjami finansowymi. Posiada również bogatą praktykę procesową w sprawach cywilnych. W wolnych chwilach sięga po dobrą książkę.

Twoi eksperci w sporze z bankiem

Komunikacja to podstawa​

kredyt_hipoteczny w zlotowkach 1995-1999

Dzień dobry, porozmawiajmy

Podobnie jak w zobowiązaniach frankowych, w wielu umowach kredytów złotowych widzimy niedozwolone zapisy dotyczące zasad zmiany oprocentowania i odroczenia spłaty należności.
Nie wiesz jaką masz umowę? Nie masz pewności czy zapisy znajdujące się w Twojej umowie są uczciwe? Skontaktuj się z Kancelarią, dokładnie przeanalizujemy treść dokumentów, jak również istotne okoliczności wpływające na możliwość dochodzenia roszczeń ze strony banku. W zrozumiały sposób przedstawimy Ci konkretne rekomendacje i wyliczymy wysokość przysługującego roszczenia. Na każdym etapie współpracy jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Jaką masz umowę

Kredytobiorcy często nie wiedzą czy ich umowa jest zgodna z przepisami, nie są świadomi przysługujących im roszczeń. To co zauważają, to szybki wzrost raty kredytu lub niezrozumiały sposób naliczania opłat bankowych. Pomożemy Ci, sprawdzimy każdy zapis Twojej umowy kredytu.

Bezpieczeństwo

Jakie ryzyko ponosisz korzystając z naszej pomocy przy analizie dokumentów? Żadne. Analiza jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o prowadzenie sprawy. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych.

Chcemy wygrać

Po weryfikacji umowy, przekażemy Ci jasną rekomendację możliwości poprowadzenia sprawy oraz dowiesz się jakie są szanse i ryzyka dochodzenia roszczeń ze strony banku. Chcemy abyś wygrał, Twoje zwycięstwo jest naszym sukcesem!
struktura Kancelaria Mędrecki

Nasz głos

Media

Puls Biznesu

Sądy pozwalają już frankowiczom na niepłacenie rat

"Orzeczenie TSUE zmieniło nastawienie polskich sędziów w kwestii udzielania zabezpieczeń w sporach frankowiczów z bankami. Coraz częściej dostają oni zielone światło na niepłacenie rat."

Prawo.pl

2:0 dla frankowiczów - TSUE temperuje zapędy banków w pozywaniu kredytobiorców

"- Bankom odpadł ostatni straszak – argument, że jeśli Ty nas pozwiesz, to możesz się spodziewać również kontrpozwu z naszej strony. Konsumenci – kredytobiorcy, wiedząc że roszczenia banków są całkowicie bezpodstawne, z większą odwagą pójdą do sądu, aby zgarnąć „całą pulę” po korzystnym wyroku, zamiast dzielić się korzyściami z bankiem w ugodzie - mówi. Ale dodaje też, że banki mogą również wyciągnąć z takiego wyroku wnioski korzystne dla siebie. - Jednoznaczne potwierdzenie, że żadne dodatkowe wynagrodzenie bankom się nie należy, powinno skutkować zaprzestaniem kierowania przez banki pozwów przeciwko swoim klientom. To przyniesie bankom wymierne oszczędności, które wcześniej były trwonione na koszty sądowe i obsługę prawną z góry przegranych procesów - podsumowuje."

wgospodarce.pl

Wyroki TSUE. Jakie wnioski w ocenie mec. Mędreckiego pownny wyciągnąć banki?

"Można już teraz przewidzieć, jaki wpływ będzie miał wyrok TSUE w sprawie C-520/21 na sytuację frankowiczów oraz banków. Banki mogą również wyciągnąć z takiego wyroku wnioski korzystne dla siebie. Jednoznaczne potwierdzenie, że żadne dodatkowe wynagrodzenie bankom się nie należy, powinno skutkować zaprzestaniem kierowania przez banki pozwów przeciwko swoim klientom. To przyniesie bankom wymierne oszczędności, które wcześniej były trwonione na koszty sądowe i obsługę prawną z góry przegranych procesów."

Do Rzeczy

Ekspert o wyroku TSUE: Szansa dla frankowiczów

"Dzięki wyrokowi banki nie będą mogły bezproblemowo dochodzić od kredytobiorców rekompensat za korzystanie z kapitału na zakup nieruchomości. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skomentowała dla DoRzeczy.pl m.in. radca prawny Katarzyna Wilk z Kancelarii Mędrecki & Partners. Mowa o dwóch sprawach, do których odniosła się unijna instytucja sprawiedliwości."

inwestycje.pl

Po wyroku TSUE zmniejszy się atrakcyjność i popularność ugód

"„Przede wszystkim należy spodziewać się, że zmniejszy się atrakcyjność i popularność ugód oferowanych przez banki. Bankom odpadł ostatni straszak – argument, że jeśli ty nas pozwiesz, to możesz się spodziewać również kontrpozwu z naszej strony. Konsumenci – kredytobiorcy, wiedząc, że roszczenia banków są całkowicie bezpodstawne, z większą odwagą pójdą do sądu, aby zgarnąć „całą pulę” po korzystnym wyroku, zamiast dzielić się korzyściami z bankiem w ugodzie” – ocenia Mędrecki w swoim komentarzu."

Prawo.pl

TSUE: Frankowicz z Getin Noble Bank ma prawo do wstrzymania rat.

"Na gorąco wyrok komentuje także Katarzyna Wilk, radca prawny, Mędrecki&Partners Law Office. - Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-287/22, jeżeli sąd uzna za uprawdopodobnione roszczenie konsumenta w zakresie nieważności umowy kredytu, powinien uwzględnić jego wniosek o zabezpieczenie przez zawieszenie spłaty rat na czas postępowania sądowego, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności późniejszego wyroku. Dzięki temu, jeszcze zanim zapadnie prawomocny wyrok sądowy, konsument jest chroniony przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi nieuczciwych postanowień umowy kredytu - wyjaśnia."

i.pl

Koniec z bankowymi straszakami? Ekspert o wyroku TSUE ws. frankowiczów

"– Niespodzianki nie było. Trybunał orzekł zgodnie z wcześniejszą opinią swojego rzecznika, czyli prokonsumencka linia orzecznicza TSUE została zachowana – ocenia w rozmowie z portalem i.pl radca prawny Emil Mędrecki."

Strefa Biznesu

Rzecznik TSUE wydał ważną opinię dla frankowiczów. Konsumenci mogą domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy

"Bardzo istotną opinię ws. kredytów frankowych przedstawił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak podkreślił, po uznaniu umowy kredytu za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, kredytobiorcy mogą dochodzić względem instytucji bankowych roszczeń, które wykraczają poza zwrot świadczeń pieniężnych. Co zmienia opinia TSUE? Tak skomentowali ją eksperci." Czytaj więcej na Strefa Biznesu: https://strefabiznesu.pl/rzecznik-tsue-wydal-wazna-opinie-dla-frankowiczow-konsumenci-moga-domagac-sie-dodatkowych-swiadczen-po-uniewaznieniu-umowy/ar/c3-17295557​

Forbes.pl

Kredytobiorcy złotówkowi podążą drogą frankowiczów. Czy mają szanse na wygraną?

"Sprawy frankowe mogą być inspiracją dla kredytobiorców złotówkowych. Eksperci sądzą, że złotówkowicze mają szansę na wygraną w sądzie."


Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/frankowicze-przetarli-szlaki-dla-kredytobiorcow-zlotowkowych/l3nezkb

Prawo.pl

Nie zawsze opłaca się wcześniejsza spłata kredytu

"Rosną raty kredytów hipotecznych i kredytobiorcy, których na to stać, chętnie pozbywają się całości lub części zadłużenia, spłacając zadłużenie przed terminem. W przypadku starszych kredytów może to być obwarowane dodatkowymi warunkami. W niektórych przypadkach wcześniejsza spłata kapitału może wiązać się z dodatkową opłatą."

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/wczesniejsza-splata-kredytu-czy-to-sie-oplaca,515244.html

Forbes.pl

Kredytobiorcy złotówkowi podążą drogą frankowiczów. Czy mają szanse na wygraną?

"Sprawy frankowe mogą być inspiracją dla kredytobiorców złotówkowych. Eksperci sądzą, że złotówkowicze mają szansę na wygraną w sądzie."


Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/frankowicze-przetarli-szlaki-dla-kredytobiorcow-zlotowkowych/l3nezkb

Forbes.pl

Prokurator Generalny skarży się nie tylko ws. frankowiczów. Zainteresował się wiekową Alicją

"Prokurator Generalny zaangażował się w sprawy frankowe i skierował do Sądu Najwyższego 15 skarg nadzwyczajnych w imieniu frankowiczów. Na tym jednak nie poprzestał. Właśnie wniósł skargę nadzwyczajną w sprawie kredytu złotowego."

Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/finanse/alicja-w-ocenie-zbigniewa-ziobry-niemozliwa-do-splaty/leqwmq4

Wyborcza.biz

Kredyty hipoteczne to pułapka? Tak już było... Sprawy w sądach za kredyty z lat 90.

"Kredyt Alicja miał być produktem bankowym na czasy wysokiej inflacji, a jednocześnie bezpiecznym i dającym możliwość zawarcia umowy kredytowej niemalże każdemu. - To może być dobra lekcja historii. Po latach wiemy, jak niebezpieczne były to produkty. I finalnie kończą się w sądzie - komentują prawnicy."

Czytaj więcej na Wyborcza.biz:
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,28692679,kredyty-hipoteczne-to-pulapka-to-juz-bylo-sprawy-w-sadach.html

Forbes.pl

Andrzej Duda podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. Jak z nich skorzystać?

"W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. Ustawa wchodzi w życie jeszcze w lipcu, zawieszenie spłaty kredytów ma działać od sierpnia. Nowe rozwiązanie będzie korzystne dla wielu kredytobiorców. Ale po pierwsze – nie dla wszystkich. A po drugie – nie rozwiążą kluczowego problemu."

Czytaj więcej na Forbes.pl:
https://www.forbes.pl/finanse/wakacje-kredytowe-prezydent-duda-podpisze-ustawe-kto-moze-skorzystac/2rlny4k

tygodnikbydgoski.pl

Kredyty ze zmienną stopą procentową. Wszystko, o co chcesz zapytać

"Klauzula zmienne oprocentowanie naliczane przez bank, może stanowić podstawę do wstąpienia na drogę sądową w oparciu o nieuczciwe zapisy znajdujące się w umowie. Emil Mędrecki radca prawny z Mędrecki &Partners Law Office tłumaczy od podstaw stosowane przez banki zasady oprocentowania kredytów, sposoby naliczania marż oraz mechanizmy kontroli wskaźników bankowych."

Czytaj więcej na tygodnikbydgoski.pl:
https://tygodnikbydgoski.pl/finanse/kredyty-ze-zmienna-stopa-procentowa-wszystko-o-co-chcesz-zapytac

wLocie.pl:

Kredyty mieszkaniowe. Na fali sądowych sukcesów

"Posiadacze kredytów hipotecznych, frankowych, a ostatnio także złotowych, mogą odetchnąć z ulgą. Szum wokół klauzul abuzywnych w umowach, „spreadu” w rozliczeniach walutowych, a ostatnio także wyroki sądów zaskarżane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych SN, wskazują na coraz silniejsza pozycję kredytobiorcy w sporach z bankami."

Czytaj więcej na wLocie.pl:
https://wlocie.pl/wiadomosci/kredyty-mieszkaniowe-na-fali-sadowych-sukcesow/

onpress.pl

Złotowe kredyty mieszkaniowe wciąż najpopularniejsze. Jak wygrać z bankiem?

"Według raportu Amron Sarfin za I kwartał 2022 zmiany struktury walutowej nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych były minimalne. Złotowe kredyty mieszkaniowe stanowiły 99,08% wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów hipotecznych, czyli mniej o 0,06 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału."

Czytaj więcej na onpress.pl:
https://onpress.pl/2022/07/06/zlotowe-kredyty-mieszkaniowe-wciaz-najpopularniejsze-jak-wygrac-z-bankiem/?swcfpc=1

biznes24.com.pl

Złotówkowicze oszukani. Walczą o pieniądze nawet z kredytów z lat 90.

"Bolączką kredytów mieszkaniowych jest ich długoterminowość. Ciężko określić jak za 20-30 lat będzie wyglądać sytuacja gospodarcza, ile będą wynosić przeciętne zarobki i jak będzie kształtować się cena m2 mieszkania. Już na starcie mamy wiele niewiadomych. "

Czytaj więcej na biznes24.com.pl:
https://biznes24pl.com/2022/07/03/zlotowkowicze-oszukani-walcza-o-pieniadze-nawet-z-kredytow-z-lat-90/

Prawo.pl

Banki poniosą koszty wakacji kredytowych

"Rządowe wakacje kredytowe, o które wnioski można będzie składać od 29 lipca, uderzą w finanse banków. Banki mają możliwość podejmować kroki prawne przeciwko Skarbowi Państwa, co niektóre zapowiadają, ale dochodzenie wypłaty nie będzie proste. Bardziej prawdopodobne jest więc to, że podniosą opłaty dla klientów, żeby zrekompensować sobie koszty „wakacji”.


Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/wysokie-koszty-wakacji-kredytowych-czy-banki-moga-pozwac-skarb,516298.html