fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Ugoda frankowa – czy warto ją zawrzeć?

W obliczu rosnącej liczby korzystnych wyroków dla kredytobiorców zobowiązanych umowami frankowymi, banki zaczęły masowo proponować ugody. Na pierwszy rzut oka ugody proponowane przez sektor bankowy wydają się dobrym rozwiązaniem. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że ugody są niekorzystne dla kredytobiorców. Frankowicze ryzykują nie tylko utratę możliwości odzyskania wyższych kwot niż te oferowane przez banki, ale również mogą nieświadomie zwiększyć zyski tych instytucji. Kluczowe jest dokładne przeanalizowanie warunków ugody frankowej i rozważenie wszystkich dostępnych opcji przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji.

Czym jest ugoda frankowa?

Większość ugód frankowych zakłada konwersję kredytów frankowych na kredyty złotówkowe z warunkami, które byłyby dostępne, gdyby kredyt został zaciągnięty w złotówkach od początku. Alternatywne rozwiązania obejmują obniżenie pozostałego długu poprzez przeliczenie go z franków szwajcarskich na złotówki według określonego kursu, co wiąże się z kontynuacją spłaty jako kredytu złotówkowego. W tym procesie kredytobiorcy muszą zrezygnować z wcześniej spłaconych sum, które przysługiwałyby im zgodnie z pierwotną umową. Ugoda z bankiem oznacza definitywne zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec banku.

ugoda frankowa czy proces

Proces czy ugoda - co jest korzystniejsze dla Frankowicza?

Frankowicze muszą dokładnie rozważyć, czy preferują ugody czy procesy sądowe. Ugody mogą okazać się lepsze dla mniejszych kredytów. W przypadku dużych kredytów hipotecznych i znacznych nadpłat, sądowe unieważnienie umowy może być znacznie korzystniejsze. Zawarcie ugody często wiąże się z rezygnacją z przyszłych roszczeń, co może nie być opłacalne dla tych, którzy mogliby skorzystać na sądowym unieważnieniu umowy.

Jak banki przygotowują ugody frankowe?

Banki często tworzą obszerne dokumentacje ugód, które mogą obejmować nawet kilkadziesiąt stron. Co więcej, sektor bankowy stara się ukazać te porozumienia w jak najlepszym świetle, by przekonać Frankowicza do zawarcia porozumienia. W tym celu przygotowywane są broszury informacyjne, które koncentrują uwagę na korzyściach dla kredytobiorców z zawarcia ugody. Takie materiały zwykle podkreślają możliwe zyski dla kredytobiorców oraz prezentują ustępstwa, które bank jest gotów zaoferować. 

Ugoda frankowa a duże nadpłaty

Chociaż ugody frankowe mogą wydawać się atrakcyjniejsze dla kredytów na mniejsze sumy, to korzyści płynące z sądowego uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną są zdecydowanie większe. Dla osób, które już znacznie spłaciły kapitał kredytu poprzez duże nadpłaty, ugody z bankami mogą nie być korzystne. W takich sytuacjach, nadpłaty te reprezentują wartość, którą kredytobiorcy mogliby utracić, decydując się na ugody.

czy ugoda z bankiem jest korzystna dla frankowiczów?

Konsekwencje zawarcia ugody frankowej

Podpisując ugodę frankową, dobrowolnie rezygnujesz z możliwości dochodzenia wszelkich przyszłych roszczeń związanych z przedmiotem ugody. Oznacza to, że nie będziesz mógł pozywać banku o ewentualne nadwyżki, z których zrezygnujesz w ramach procesu ugodowego. Należy również zwrócić uwagę na aspekt podatkowy takiego porozumienia. Ugoda frankowa zawarta poza sądem może wiązać się z ryzykiem podatkowym, w szczególności jeśli redukcja zadłużenia do zera zostanie uznana za przychód. W takim przypadku może powstać obowiązek zapłaty podatku od tej kwoty, co jest istotnym elementem do rozważenia przed finalizacją takiego porozumienia.

Czy można unieważnić ugodę frankową?

Kwestia unieważnienia ugody frankowej jest skomplikowana i może przysporzyć znacznych trudności. Podważenie takiej ugody jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach. Dotyczy to sytuacji, w których kredytobiorca zawarł ugodę, na przykład w początkowej fazie programu, nie korzystając wcześniej z porady eksperta. Aby unieważnić umowę frankową, kredytobiorca musi rozpocząć postępowanie sądowe i zmierzać do uznania ugody za nieważną. Jeśli kredytobiorcy uzyskają pozytywny wyrok, mogą kontynuować proces w celu unieważnienia oryginalnej umowy kredytowej.

Jakie banki proponują ugody frankowe?

Do Banków, które najczęściej proponują kredytobiorcom polubowne rozstrzygnięcie sporu zaliczamy: 

  • mBank S.A.
  • Bank Millennium S.A.
  • Santander Bank Polska S.A.
  • PKO Bank Polski S.A.

 

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.