fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Złotówkowicze – czy mają szanse wygrać w sądzie?

pomoc złotówkowiczom

Sukces Frankowiczów

Kredyty frankowe stanowią obecnie jedną z wiodących kategorii spraw rozpoznawanych przez Sądy. Frankowiczów do zawalczenia o swoje prawa szczególnie motywuje wypracowana na przestrzeni lat korzystna linia orzecznicza, potwierdzona przez Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Aktualnie większość tego rodzaju umów kredytowych, jest uznawana przez Sądy za nieważne. A co teraz zrobią złotówkowicze?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czy już czas na złotówkowiczów?

Obnażenie skali stosowania przez banki klauzul niedozwolonych, skłoniło również kredytobiorców złotowych do wnikliwej analizy ich umów kredytowych.

Szeroko komentowane w przestrzeni publicznej postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wadliwości stosowania stawki WIBOR, słusznie rozbudziło nadzieje Złotówkowiczów na skuteczne dochodzenie roszczeń od banków. Warunkiem wydania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia jest bowiem uznanie przez sąd, że roszczenia strony wnioskującej o zabezpieczenie są uprawdopodobnione i poparte silnymi argumentami. Niestety na wydanie wyroku w tej oraz innych sprawach dotyczących kredytów z oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Nie oznacza to jednak, że wszystkim Złotówkowiczom pozostaje bierne przyglądanie się rozwojowi wydarzeń. Niektóre umowy kredytów złotowych zawierają bowiem klauzulę, odnośnie której sądy wypowiadały się wielokrotnie, zgodnie uznając ją za abuzywną a mianowicie klauzulę zmiennego oprocentowania zależnego od arbitralnej decyzji Banku. Linia orzecznicza była w tym zakresie wypracowywana również przy okazji rozpoznawania sporów frankowych.

Kancelaria Praca Adwokat Radca prawny aplikant

Wadliwe klauzule zmiennego oprocentowania

Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe, odsetki są obligatoryjnym elementem umowy kredytu, stanowiącym cenę płaconą przez kredytobiorcę za korzystanie z oddanych mu do dyspozycji środków finansowych. W ustawie na strony nałożono również wymóg dokładnego określenia wysokości oprocentowania kredytu i warunków jego zmiany.

Wyróżnia się 3 rodzaje oprocentowania:

  • stałe
  • okresowo stałe
  • zmienne

Stosowanie oprocentowania zmiennego jest prawnie dozwolone, przy czym mając na uwadze treść ustawy Prawo Bankowe oraz orzecznictwo, banki powinny zachować szczególną staranność, zwłaszcza w odniesieniu do precyzyjnego, jednoznacznego i zrozumiałego dla konsumenta określenia warunków zmiany oprocentowania.

Klauzula zmiennego oprocentowania powinna bardzo precyzyjnie określać m.in.:

  • konkretne czynniki, których zmiana będzie skutkowała zmianą oprocentowania kredytu,
  • moment w którym nastąpi zmiana oprocentowania stosowanego dla kredytu,
  • stopień i kierunek zmiany oprocentowania kredytu w zależności od stopnia zmiany danego czynnika.

Dodatkowo czynniki od których zależy oprocentowanie kredytu powinny być dostępne dla każdego kredytobiorcy, tak by miał on możliwość zweryfikowania prawidłowości zmiany oprocentowania dokonanego przez bank, na każdym etapie wykonywania umowy.

 

Pozostawienie bankowi dowolności w kształtowaniu oprocentowania kredytu, które jest jego wynagrodzeniem i realnym obciążeniem finansowym drugiej ze stron, stanowi naruszenie prawa.

Znajdujące się w umowach frankowych wadliwe klauzule zmiennego oprocentowania zostały uznane przez Sądy za niezgodne z prawem. Złotówkowicze, w których umowach znalazły się podobne zapisy, mogą więc już dziś skutecznie dochodzić swoich praw.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.