fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Frankowicze – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda dwa istotne wyroki

Już 15 czerwca br. TSUE wyda dwa kluczowe wyroki dla Frankowiczów. Jakie zagadnienia poruszy Trybunał i czego mogą spodziewać się kredytobiorcy?

Bezumowne korzystanie z kapitału – sprawa TSUE C-520/21

W sprawie bezumownego korzystania z kapitału Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię już w lutym br. wskazując, że bankom nie przysługują żadne roszczenia, jednocześnie zaznaczając, że kredytobiorcy mogą żądać dodatkowych opłat od banków. Nadchodzący wyrok TSUE, zgodnie z założeniami, powinien być podtrzymaniem wcześniejszego, prokonsumenckiego stanowiska Rzecznika Genaralnego.

Rzecznik jednoznacznie i bezwarunkowo stwierdził, że bank nie ma prawa dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Konsument ma możliwość dochodzenie roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego oraz zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Decydować będą o tym sądy krajowe.
Emil Mędrecki
Emil Mędrecki
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Mędrecki&Partners

Zawieszenie płatności rat – sprawa TSUE C-287/22

Możliwość wstrzymania płatności rat na czas trwania procesu sądowego to dla Frankowiczów równie kluczowe zagadnienie. Pytanie prejudycjalne skierowane w tej sprawie do Trybunału dotyczyło Getin Banku, jednak orzeczenie będzie wiążące dla wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane czy denominowane w innych bankach.

Obecnie sądy jedynie częściowo uwzględniają wnioski o zabezpieczenie (Frankowicze wówczas mogą zaprzestać płatności rat – do czasu zakończenia procesu sądowego). Spodziewany wyrok TSUE w tej sprawie może w dużej mierze przyczynić się do ujednolicenia orzecznictwa w tym obszarze.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.