fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Frankowicze – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda dwa istotne wyroki

pomoc złotówkowiczom

Już 15 czerwca br. TSUE wyda dwa kluczowe wyroki dla Frankowiczów. Jakie zagadnienia poruszy Trybunał i czego mogą spodziewać się kredytobiorcy?

Bezumowne korzystanie z kapitału – sprawa TSUE C-520/21

W sprawie bezumownego korzystania z kapitału Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię już w lutym br. wskazując, że bankom nie przysługują żadne roszczenia, jednocześnie zaznaczając, że kredytobiorcy mogą żądać dodatkowych opłat od banków. Nadchodzący wyrok TSUE, zgodnie z założeniami, powinien być podtrzymaniem wcześniejszego, prokonsumenckiego stanowiska Rzecznika Genaralnego.

Rzecznik jednoznacznie i bezwarunkowo stwierdził, że bank nie ma prawa dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Konsument ma możliwość dochodzenie roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego oraz zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Decydować będą o tym sądy krajowe.
Emil Mędrecki
Emil Mędrecki
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Mędrecki&Partners

Zawieszenie płatności rat – sprawa TSUE C-287/22

Możliwość wstrzymania płatności rat na czas trwania procesu sądowego to dla Frankowiczów równie kluczowe zagadnienie. Pytanie prejudycjalne skierowane w tej sprawie do Trybunału dotyczyło Getin Banku, jednak orzeczenie będzie wiążące dla wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane czy denominowane w innych bankach.

Obecnie sądy jedynie częściowo uwzględniają wnioski o zabezpieczenie (Frankowicze wówczas mogą zaprzestać płatności rat – do czasu zakończenia procesu sądowego). Spodziewany wyrok TSUE w tej sprawie może w dużej mierze przyczynić się do ujednolicenia orzecznictwa w tym obszarze.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.