fbpx

Szybka analiza kredytu w:

TSUE C-287/22 Przerwa w spłacie rat kredytu – ochrona konsumenta na czas procesu z bankiem

pomoc złotówkowiczom

Wydany dzisiaj wyrok TSUE w sprawie C-287/22 jest korzystny dla Frankowiczów. Kredytobiorcy mogą liczyć na pozytywne podejście polskich sądów do kwestii możliwości zawieszenia rat na czas trwania postępowania sądowego.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Frankowicze - wyrok TSUE C-287/22

Zabezpieczenie płatności rat powinno w znaczącym stopniu odciążyć kredytobiorców, którzy płacą wysokie raty kredytowe. Pytanie skierowane w tym przedmiocie do TSUE dotyczyło Getin Banku, jednak orzeczenie Trybunału będzie miało zastosowanie również do kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane czy denominowane do waluty obcej także w innych bankach.

  • kto może ubiegać się o zawieszenie płatności rat?
  • czy sądy będą rozpatrywać wnioski kredytobiorców na korzyść Frankowiczów?
Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-287/22, jeżeli sąd uzna za uprawdopodobnione roszczenie konsumenta w zakresie nieważności umowy kredytu, powinien uwzględnić jego wniosek o zabezpieczenie przez zawieszenie spłaty rat na czas postępowania sądowego, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności późniejszego wyroku. Dzięki temu, jeszcze zanim zapadnie prawomocny wyrok sądowy, konsument jest chroniony przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi nieuczciwych postanowień umowy kredytu.
frankowicze kancelaria
Katarzyna Wilk
Radca Prawny, Dyrektor Kancelarii Mędrecki&Partners

Warto jednak zaznaczyć, że zabezpieczenie nie jest udzielane automatycznie, a wymagany jest wniosek strony. To sąd ostatecznie podejmie decyzję o uwzględnieniu wniosku, natomiast przy jego rozpatrywaniu powinien wziąć pod uwagę spełnienie dwóch przesłanek: uprawdopodobnienia roszczenia oraz posiadania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Dzisiejszy wyrok TSUE będzie dla sądów dodatkową wskazówką i powinien przełożyć się na zwiększenie ilości udzielanych przez sądy zabezpieczeń.

Wyrok TSUE C-520/21 także korzystny dla Frankowiczów!

Podsumowując, Trybunał wydał dzisiaj dwa korzystne rozstrzygnięcia dla Frankowiczów. W wyroku o sygn. C-520/21 ustalił, że roszczenia banków o bezumowne korzystanie z kapitału są niezasadne. Dodatkowo, TSUE wskazał, że to kredytobiorcy mogą dochodzić w tym przedmiocie roszczeń od banków. Podtrzymując tym samym wydaną w lutym prokonsumecką opinię Rzecznika Generalnego.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.