fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Wyrok TSUE C-28/22 wydany 14 grudnia korzystny dla Frankowiczów

W czwartek 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-28/22. Orzeczenie TSUE jest korzystne dla Frankowiczów.

Sprawa TSUE C-28/22

Trybunał udzielił odpowiedzi na pytania Kamila Gołaszewskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznając sprawę o sygn. C-28/22 przeciwko Getin Bank. Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego udzielonego w złotych polskich, ale indeksowanego do franka szwajcarskiego. Wyrok sądu I instancji z 2021 roku uznał tę umowę za nieważną.

 

Według wyroku TSUE w sprawie C-28/22, termin przedawnienia roszczeń banku nie może zaczynać się dopiero w chwili, gdy umowa kredytowa staje się trwale bezskuteczna. Jeśli chodzi o konsumenta, termin przedawnienia zaczyna biec od momentu, gdy dowiedział się on o nieuczciwych warunkach umowy.

 

Z wyroku TSUE wynika jednoznacznie, że roszczenie banku nie może rozpocząć się wcześniej niż roszczenie konsumenta. W świetle tego orzeczenia bieg terminu przedawnienia roszczeń banku nie zaczyna się ani od złożenia oświadczenia o skutkach nieważności umowy przez konsumenta, ani od uznania umowy za trwale bezskuteczną. Oznacza to, że dla banku termin ten zaczyna biec od innego momentu, zgodnie z zasadą, że roszczenie banku nie może być przedawnione wcześniej niż roszczenie konsumenta.

Nowy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Zarzut zatrzymania a najnowszy wyrok TSUE dla Frankowiczów

Trybunał ograniczył prawo banków do korzystania z prawa zatrzymania. Oznacza to, że bank nie może dowolnie korzystać z prawa zatrzymania roszczeń Frankowiczów do momentu, gdy konsumenci zaoferują zwrot udzielonego im przez bank kredytu lub zabezpieczą roszczenie o zwrot tej kwoty.

 

Wyrok TSUE w sprawie C-28/22 nie wykluczył jednoznacznie zarzutu zatrzymania, ale orzekł, że skorzystanie z niego nie może wstrzymywać naliczania odsetek dla frankowiczów. Oznacza to, że mimo skorzystania przez banki z prawa zatrzymania roszczeń, proces naliczania odsetek dla posiadaczy kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego nie powinien być wstrzymywany. Ta decyzja wpływa na opłacalność stosowania tego zarzutu przez banki, co może skutkować uproszczeniem procesów sądowych dla frankowiczów.

 

W wyroku zaznaczono, że odsetki należne konsumentowi powinny być naliczane od momentu wezwania do zapłaty, co potwierdza kontynuację linii orzeczniczej z wyroku C-140/22. Teraz jest jasne, że odsetki stanowiące rekompensatę dla konsumentów za czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie, przysługują im w pełnej wysokości.

 

Więcej w artykule na businessinsider.pl.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.