fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

TSUE C-140/22 – Będą szybsze wyroki frankowe?

Dzisiejszy wyrok TSUE może przyczynić się do szybszego rozpoznawania spraw frankowych. Co orzekł Trybunał w sprawie C-140/22?

Wyrok TSUE C-140/22

Jak podsumowuje radca prawny Emil Mędrecki, zgodnie z treścią dzisiejszego wyroku konsument kredytobiorca nie ma obowiązku składać dodatkowego oświadczenia przed sądem rozpoznającym jego sprawę dotyczącego utrzymania umowy w mocy, w którym godzi się na nieważność umowy.

W konsekwencji należy wnioskować, że zarówno odsetki należne frankowiczom, jak i termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału winny podlegać regułom wyznaczonym przez prawo krajowe. Oznacza to, że odsetki ustawowe za opóźnienie należne kredytobiorcy powinny być naliczane od daty wezwania banku do zwrotu świadczeń. Natomiast 3-letni termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot wypłaconego kapitału rozpoczyna się od momentu kiedy bank dowiedział się o nieuczciwości zapisów w umowie.
Emil Mędrecki kancelaria frankowa
Emil Mędrecki
radca prawny w Mędrecki, Wilk i Wspólnicy

Trybunał dzisiejszym wyrokiem potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko wyrażone w wyroku C-520/21, tj. bankom nie należą się żadne dodatkowe roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z kapitału.

wyrok tsue frankowicze
Wskazówki, jakie TSUE przekazał w dzisiejszym wyroku mogą dodatkowo przyczynić się do przyspieszenia rozpoznania spraw frankowych poprzez ujednolicenie orzecznictwa w zakresie należnych kredytobiorcom odsetek. Dodatkowo, przy aktualnych odsetkach za opóźnienie wynoszących 11,25% w skali roku dłuższy proces sądowy nie będzie już zmartwieniem frankowicza tylko banku.
Emil Mędrecki kancelaria frankowa
Emil Mędrecki
radca prawny w Mędrecki, Wilk i Wspólnicy

W ocenie mecenasa Mędreckiego dzisiejszy wyrok zniechęci Frankowiczów do zawierania ugód a zachęci do skierowania swoich spraw na drogę postępowania sądowego.

Według Trybunału, wymaganie od konsumentów złożenia oddzielnego oświadczenia w celu dochodzenia swoich roszczeń niweczyłoby skuteczność dyrektywy 93/13/EWG, która ma na celu odstraszanie od stosowania nieuczciwych klauzul umownych. Taka praktyka może skłaniać banki do odrzucania przedsądowych żądań konsumentów dotyczących uznania klauzul umownych za nieuczciwe.

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości obniżenia przez sąd kwoty, którą konsument żąda od banku, o równowartość odsetek, jakie bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy, Trybunał przypomniał, że dyrektywa 93/13/EWG uniemożliwia bankowi żądanie rekompensaty przekraczającej zwrot kapitału oraz ustawowe odsetki za zwłokę liczone od dnia wezwania do zapłaty.

 

Więcej informacji na stronie isbiznes.pl

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.