fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Czy banki słusznie domagają się od Frankowiczów opłat za bezumowne korzystanie z kapitału?

pomoc złotówkowiczom

W przypadku sporów między bankami a kredytobiorcami dotyczących wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, banki poniosły dotychczas porażkę w aż 97 proc. przypadków. Ponadto, w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. liczba wyroków sądowych w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej znacząco wzrosła, osiągając co najmniej 3,8 tys., w porównaniu do 1,7 tys. rok wcześniej. Wyjątkowo wysoki odsetek, wynoszący 97,5 proc., stanowiły korzystne wyroki dla frankowiczów

Frankowicze w sądach - ile spraw wygrywają?

Według danych, w pierwszym kwartale zanotowano 83 wyroki korzystne dla banków, co stanowiło 2,15 proc. ogólnej liczby rozpatrywanych spraw. Natomiast w 15 przypadkach (0,4 proc.) wyroki zostały uchylone przez sąd drugiej instancji i przekazane do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Spośród 3 747 korzystnych wyroków wydanych w pierwszym kwartale, aż 3 660 spraw (97,5 proc.) dotyczyło stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Natomiast w 87 wyrokach (2,5 proc.) sądy zdecydowały się na utrzymanie umowy w mocy z pominięciem nieuczciwych warunków umownych związanych z klauzulą przeliczeniową (odfrankowienie umowy). Dla porównania, w I kwartale 2022 r. zapadły na rynku 1.703 wyroki (z czego 97 proc. na korzyść kredytobiorców).

Frankowicze wygrywają prawomocne 99 proc. spraw!

Można zaobserwować wyraźny wzrost w liczbie wyroków wydanych przez sądy drugiej instancji, które sięgnęły liczby 813. Spośród tych rozstrzygnięć, kredytobiorcy uzyskali prawomocne wyroki w 806 sprawach, co stanowi imponujący odsetek 99 proc. wszystkich rozpatrywanych przez sądy drugiej instancji spraw.

kancelaria dla frankowiczów

Bezumowne korzystanie z kapitału

Po raz pierwszy udostępnione zostały statystyki dotyczące spraw związanych z pozwami banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Te statystyki nie odnoszą się do konkretnego okresu, ale są zestawieniem spraw, do których udało się dotrzeć.

Dotychczasowe doświadczenie sądów powszechnych w rozpatrywaniu zagadnienia roszczeń bankowych w tej sprawie obejmuje co najmniej 118 wyroków. W tych przypadkach sądy przeprowadziły weryfikację podstaw prawnych zgłaszanych roszczeń przez banki. Aż w 114 przypadkach (97 proc.) sądy opowiedziały się po stronie konsumentów, uznając ich roszczenia za uzasadnione. W niewielkiej liczbie, 4 sprawach (co stanowi 3 proc.), sądy przyznały rację bankom.

Już wkrótce wyrok TSUE C-520/21

Już  15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda ostateczny wyrok w kwestii bezumownego korzystania z kapitału (sygn. C-520/21). Jednak już teraz można zauważyć wyraźną tendencję polskich sądów do oddalania powództw  banków. Polskie sądy, w oparciu o Dyrektywę unijną 93/13, zgodnie uznają roszczenia banków za bezpodstawne.

Więcej informacji na portalu Bankier.pl

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.