fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Frankowicze – Sądy masowo zawieszają płatności rat CHF

Frankowicze w dalszym ciągu walczą o swoje prawa. Choć nie uwzględniono ich w ustawie o wakacjach kredytowych, sądy zawieszają im spłatę rat na czas trwania procesu sądowego. Z szacunkowych danych wynika, że 70 proc. wniosków kredytobiorców o zabezpieczenie sądy rozpatrują na ich korzyść.

Czy Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat kredytu? - Przełomowy wyrok TSUE

Kredytobiorcy frankowi, którzy wciąż spłacają swoje kredyty hipoteczne, masowo składają wnioski o zawieszenie spłaty rat na czas trwania postępowań sądowych. Większość z tych wniosków otrzymuje zgodę od sądu.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca br. C-287/22 dotyczący możliwości zawieszenia płatności rat kredytu (nawet w przypadkach, gdy nie spłacono jeszcze nominalnej kwoty kapitału) okazał się przełomowy dla Frankowiczów a jego skutki są coraz bardziej odczuwalne.  

Z szacunkowych danych wynika, że obecnie 70 proc. frankowiczów wnioskujących o zawieszenie spłaty rat kredytowych na czas procesu dostaje zielone światło od sądu. Z miesiąca na miesiąc, licząc od daty wyroku TSUE, odsetek korzystnych decyzji wciąż rośnie.

frankowicze wyroki
Bazując na statystykach spraw prowadzonych przez Kancelarię, obserwujemy stale rosnący trend w uwzględnianiu wniosków o zawieszenie płatności rat. Przed publikacją wyroku TSUE w sprawie C-287/22, zabezpieczenia postępowania w sprawach frankowych były udzielane sporadycznie, a sądy oceniały wnioski przez pryzmat sytuacji finansowej banku oraz poziomu wpłat dokonywanych przez kredytobiorcę.
frankowicze kancelaria
Katarzyna Wilk
Radca prawny, Wspólnik zarządzający w Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy

Mecenas Katarzyna wyjaśnia, że 30 proc. wniosków jest przez sądy oddalana, ale to nie oznacza, że kredytobiorcy nie mają możliwości ponownego ich złożenia. Pełnomocnicy kredytobiorców liczą na to, że odsetek pozytywnie rozpatrywanych wniosków  wzrośnie do poziomu przekraczającego 90 procent.

Jak szybko sądy rozpatrują wnioski Frankowiczów?

Zgodnie z przepisami o postępowaniu cywilnym, sądy zobowiązane są do niezwłocznego rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jednak, jak zaznacza mec. Wilk termin ten może się wydłużyć i w skrajnych przypadkach wynieść nawet kilka miesięcy.

Najkrótszy czas oczekiwania na wydanie postanowienia w sprawie zabezpieczenia odnotowano w Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wnioski zostały rozpatrzone już w trzy dni od daty ich wpływu do sądu.

kancelaria dla frankowiczów

Przerwa w spłacie rat kredytu – korzyści dla Frankowiczów

Postanowienie udzielające zabezpieczenia posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że frankowicz może powstrzymać się od spłaty rat kredytu, już od daty wydania takiego postanowienia przez sąd rozpoznający sprawę.
frankowicze kancelaria
Katarzyna Wilk
Radca prawny, Wspólnik zarządzający w Kancelarii Mędrecki, Wilk i Wspólnicy

Radca prawny Katarzyna Wilk podkreśla również, że oprócz wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytu, dzięki postanowieniu o zabezpieczeniu kredytobiorcy zyskują dodatkową ochronę a bank jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:

  • zakaz wypowiadania umowy kredytu,
  • brak możliwości przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej dotyczących braku spłaty rat kredytu,
  • zakaz kierowania wobec kredytobiorcy monitów, wezwań do zapłaty oraz podobnej korespondencji dotyczącej płatności rat.

Co istotne, banki negatywnie oceniają kształtujący się trend, jednak respektują postanowienia sądów. 

 

Więcej informacji na portalu Money.pl

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.