fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Wygrane Frankowiczów z bankiem – jak szybko sądy wydają wyroki w sprawach CHF?

Linia orzecznicza dotycząca abuzywności postanowień znajdujących się w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty franka szwajcarskiego ukształtowała się na korzyść Konsumentów Frankowiczów.

Jednak uzyskanie prawomocnego wyroku przez Frankowicza poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania sądowego, często dwuinstancyjnego.

Ile trwa rozpoznawanie spraw, a ile wyroki Frankowe?

Tempo rozpoznawania spraw frakowych jest uzależnione od obciążenia danego sądu, czy też konkretnego sędziego. Na czas rozpoznania sprawy wpływają również przeprowadzane w trakcie postępowania dowody. Część z nich, np. dowód z opinii biegłego sądowego wiążą się z dłuższym czasem oczekiwania. Stąd nierzadko łączny czas rozpoznawania sprawy przez sąd sięga nawet kilku lat.

Natomiast, coraz częściej obserwujemy przypadki, w których sądy sprawnie przeprowadzają wszystkie konieczne czynności, a wyroki Frankowe pierwszej instancji są wydawane już po kilku tygodniach!

Wyroki Frankowe - Umowy kredytowe CHF nieważne

Tytułem przykładu warto podać trzy ostatnie wyroki Frankowe wydane w sprawach naszych Klientów przez Sąd Okręgowy w Suwałkach:

  • I C 268/23 z 23 maja 2023 r.,
  • I C 361/23 z 22 czerwca 2023 r.,
  • I C 395/23 z 30 czerwca 2023 r.

W podanych przypadkach sprawy rozstrzygnięto w rekordowo szybkim tempie: 68, 70 i 74 dni!

kancelaria dla frankowiczów

Sąd uznał wadliwe umowy kredytowe CHF za nieważne oraz zasądził na rzecz naszych mocodawców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami, a także pełny zwrot kosztów postępowania.

Sąd w uzasadnieniu  (sygn. I C 268/23) do wyroku Frankowego podzielił zastosowaną argumentację podkreślając, że umowa zawiera klauzule abuzywne, co musiało skutkować uznaniem umowy za nieważną. Sąd dodał, że powodowie, w momencie zawierania umowy, nie mieli pełnej wiedzy na temat całkowitej kwoty, którą będą zobowiązani spłacić, ani nie mieli wpływu na zawarte w umowie warunki.

Zawieszenie spłaty rat kredytu przed uzyskaniem wyroku?

Nie wszyscy Frankowicze mają komfort szybkiego rozpoznawania sprawy, natomiast mogą zminimalizować negatywne skutki oczekiwania na prawomocny wyrok Frankowy. Pomimo, że pełną ochronę zapewnia konsumentowi dopiero prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy, Frankowicz może jeszcze w trakcie trwania procesu, ubiegać się o wydanie orzeczenia sądowego, które unormuje jego sytuację. Mowa o możliwości zabezpieczenia powództwa Konsumenta, które może polegać m. in. na zawieszeniu spłaty rat kredytu, zakazie wypowiadania umowy kredytu przez bank, czy też zakazie wpisywania kredytobiorcy do rejestru dłużników w czasie trwania postępowania sądowego.

Najnowsze wpisy:

kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Kredytobiorcy często poszukują sposobów na obniżenie kosztów swoich zobowiązań finansowych, z nadzieją na uzyskanie lepszych warunków spłaty. Wśród różnych metod, które mogą im pomóc znajduje

TSUE PONOWNIE PO STRONIE FRANKOWICZÓW

Wczoraj, 8 maja 2023r., Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabrał głos w sprawie C-424/22, co wpłynie na dalsze losy Frankowiczów. Orzeczenie odnosi się do kwestii zarzutu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.