fbpx

Szybka analiza kredytu w:

Wygrane Frankowiczów z bankiem – jak szybko sądy wydają wyroki w sprawach CHF?

pomoc złotówkowiczom

Linia orzecznicza dotycząca abuzywności postanowień znajdujących się w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty franka szwajcarskiego ukształtowała się na korzyść Konsumentów Frankowiczów.

Jednak uzyskanie prawomocnego wyroku przez Frankowicza poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania sądowego, często dwuinstancyjnego.

Ile trwa rozpoznawanie spraw, a ile wyroki Frankowe?

Tempo rozpoznawania spraw frakowych jest uzależnione od obciążenia danego sądu, czy też konkretnego sędziego. Na czas rozpoznania sprawy wpływają również przeprowadzane w trakcie postępowania dowody. Część z nich, np. dowód z opinii biegłego sądowego wiążą się z dłuższym czasem oczekiwania. Stąd nierzadko łączny czas rozpoznawania sprawy przez sąd sięga nawet kilku lat.

Natomiast, coraz częściej obserwujemy przypadki, w których sądy sprawnie przeprowadzają wszystkie konieczne czynności, a wyroki Frankowe pierwszej instancji są wydawane już po kilku tygodniach!

Wyroki Frankowe - Umowy kredytowe CHF nieważne

Tytułem przykładu warto podać trzy ostatnie wyroki Frankowe wydane w sprawach naszych Klientów przez Sąd Okręgowy w Suwałkach:

  • I C 268/23 z 23 maja 2023 r.,
  • I C 361/23 z 22 czerwca 2023 r.,
  • I C 395/23 z 30 czerwca 2023 r.

W podanych przypadkach sprawy rozstrzygnięto w rekordowo szybkim tempie: 68, 70 i 74 dni!

kancelaria dla frankowiczów

Sąd uznał wadliwe umowy kredytowe CHF za nieważne oraz zasądził na rzecz naszych mocodawców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami, a także pełny zwrot kosztów postępowania.

Sąd w uzasadnieniu  (sygn. I C 268/23) do wyroku Frankowego podzielił zastosowaną argumentację podkreślając, że umowa zawiera klauzule abuzywne, co musiało skutkować uznaniem umowy za nieważną. Sąd dodał, że powodowie, w momencie zawierania umowy, nie mieli pełnej wiedzy na temat całkowitej kwoty, którą będą zobowiązani spłacić, ani nie mieli wpływu na zawarte w umowie warunki.

Zawieszenie spłaty rat kredytu przed uzyskaniem wyroku?

Nie wszyscy Frankowicze mają komfort szybkiego rozpoznawania sprawy, natomiast mogą zminimalizować negatywne skutki oczekiwania na prawomocny wyrok Frankowy. Pomimo, że pełną ochronę zapewnia konsumentowi dopiero prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy, Frankowicz może jeszcze w trakcie trwania procesu, ubiegać się o wydanie orzeczenia sądowego, które unormuje jego sytuację. Mowa o możliwości zabezpieczenia powództwa Konsumenta, które może polegać m. in. na zawieszeniu spłaty rat kredytu, zakazie wypowiadania umowy kredytu przez bank, czy też zakazie wpisywania kredytobiorcy do rejestru dłużników w czasie trwania postępowania sądowego.

Najnowsze wpisy:

najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Frankowicze – Czego dotyczy wyrok TSUE C-139/22?

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście w sprawie C-139/22 ma istotne znaczenie dla ochrony konsumentów w umowach kredytowych.

TSUE frankowicze

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22?

Dnia 23. Września TSUE wydał wyrok w sprawie polskich kredytobiorców. Komentarza dla TVN 24 udzieliła Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki & Partners. TSUE stanął po stronie

tsue wyrok

TSUE kolejny raz po stronie Frankowiczów

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów. Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. W czerwcu

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki&Partners Law Office Spółka Komandytowa zgodnie z Polityką prywatności.