fbpx
Szukaj
Close this search box.
kancelaria frankowicze dla firm

Znamy stanowisko TSUE w sprawie C-140/22

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym wydał kolejny korzystny wyrok dla  Frankowiczów. Czego dokładnie dotyczyła sprawa C-140/22?

TSUE C-140/22 | Najnowszy wyrok dla Frankowiczów

Sprawa TSUE C-140/22 dotyczyła kredytobiorców, którzy w 2009 roku podpisali umowę kredytu indeksowanego z mBankiem. Wątpliwości jakie powziął Warszawski Sąd, który zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE, zrodziły się na kanwie Uchwały Sądu Najwyższego wydanej w maju 2021r.

 

Dzisiejszym wyrokiem Trybunał rozwiązał m.in. istotne zagadnienie dotyczące tego, czy kredytobiorcy powinni składać oświadczenie przed sądem w sprawie nieważności umowy kredytowej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, złożenie takiego oświadczenia było nieodzowne, aby sąd uznał umowę kredytową za nieważną.

 

Trybunał jednoznacznie stwierdził, że żądanie od konsumentów złożenia oświadczenia jest sprzeczne z postanowieniami art. 6 i 7 dyrektywy unijnej oraz z zasadami skuteczności. Takie stanowisko może wpłynąć istotnie na kwestie przedawnienia roszczeń banków oraz terminy naliczania odsetek. Dodatkowo, powinno przyspieszyć procesy sądowe Frankowiczów, gdyż sądy nie będą wymagały od konsumentów składania tego typu oświadczeń.

 

TSUE przekazał polskim sądom cenne wskazówki, które powinny przełożyć się na ujednolicenie linii orzeczniczej i przyspieszenie postępowań w sprawach frankowych. Skutek ochrony przed nieuczciwymi zapisami umownymi dotyczy wszystkich konsumentów i dla skutecznego stwierdzenia nieuczciwości warunków umowy nie można stawiać konsumentom dodatkowych warunków w postaci oświadczenia. A skoro takie oświadczenie nie jest wymagane, nie może blokować biegu terminu przedawnienia roszczeń banku, jak również opóźnienia banku w zwrocie świadczeń należnych kredytobiorcy.
frankowicze kancelaria
Katarzyna Wilk
Radca prawny w Mędrecki, Wilk i Wspólnicy
wyrok tsue frankowicze

Nieważność umowy kredytowej a rozliczenie z bankiem

W kwestii rozliczenia stron w przypadku nieważności umowy kredytowej, Trybunał podtrzymał swoje stanowisko wyłożone wcześniej w sprawie C-520/21, dotyczącej roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. W swoim orzeczeniu Trybunał jednoznacznie stwierdził, że bank nie ma prawa do żadnych dodatkowych roszczeń przewyższających kapitał udostępniony konsumentowi. Trybunał uznał, że kredytobiorca może żądać zwrotu pełnej kwoty uiszczonych rat kapitałowych, odsetkowych oraz innych opłat okołokredytowych. Podsumowując, bank nie może domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

 

Dzisiejsze orzeczenie TSUE stanowi ważny punkt odniesienia dla trwających oraz przyszłych sporów dotyczących umów kredytowych CHF. Na skutek dzisiejszego wyroku polskie sądy oraz Frankowicze zyskali konkretne wskazówki co do rozliczania się z bankiem z nieważnej umowy kredytu frankowego.

 

Już 14 grudnia Trybunał kolejny raz wypowie się w sprawie Frankowiczów i rozstrzygnie kwestie dotyczące przedawnienia roszczeń oraz naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Najnowsze wpisy:

kredyt chf spłacony

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Osoby które w przeszłości zaciągnęły kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, mogą podważać w sądach nie tylko czynne umowy kredytowe. Frankowicze, którzy już kilka lat

Masz pytania?
Czekamy na kontakt:

Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, w tym SMS z ofertą Mędrecki, Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. zgodnie z Polityką prywatności.